Privacy policy

** TO BE TRANSLATED **

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ:

Profium Oy  –  Y-tunnus: 1071015-3
Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo
Puh. 09 8559 8000  –  info(at)profium.com

REKISTERIN NIMI:

Profium Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sekä ajankohtaiskirjeemme tilanneiden rekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän tiedottamiseen ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella, rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot ja y-tunnus
 • Lupatiedot ja kiellot
 • Tunnistamis- ja käyttötiedot
 • Palvelutiedot
 • Yhteysloki
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä tai rekisteröidyltä itseltään.

Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJEN POISTAMINEN:

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Profium Oy:lle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisterin käyttöä valvotaan käyttöoikeuksien hallinnan avulla.

REKISTERIASIAT:

Asiakaspalvelumme vastaa viikon kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.