Profium Sense™ Kokoelmanhallinta

Profium on kehittänyt helppokäyttöisen pilvipohjaisen Profium Sense™ Kokoelmanhallinta järjestelmän museoille, säätiöille ja muille muistiorganisaatioille. Profiumilla on yli 20 vuoden kokemus yhteistyöstä museoiden kanssa ja tiivis yhteistyö jatkuu toimialan toimintatapojen tehostamiseksi.  

SaaS-palveluna Kokoelmanhallinta on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Erillisiä asennuksia tai investointeja laitteistoon ei tarvita, vaan tietoturvallinen pilvipalvelu on heti käytettävissä.

Museoviraston luettelointiohjeen mukainen, skaalautuva ja helppokäyttöinen selainpohjainen käyttöliittymä

Helposti skaalautuvana ratkaisuna Museoviraston luettelointiohjeen mukainen Profium Sense™ Kokoelmanhallintajärjestelmä soveltuu kaikenkokoisille museoille ja muille muistiorganisaatioille. Innovatiivisen ratkaisun lisäksi Profium tukee asiakkaitaan tarjoamalla koulutusta ja teknistä tukea.  Tampereen kaupunki on yksi monesta referensseistämme.

Profium Sense™ Kokoelmanhallinnan selainpohjainen käyttöliittymä on helppokäyttöinen. Kokoelmanhallinta tarjoaa yhtenäisen ja keskitetyn luettelointi- ja tallennusratkaisun, jonka tehokkaat työnkulut tukevat sisällön tuontia automaattisesti ja manuaalisesti. Järjestelmään tuoduista kuvista kerätään automaattisesti tekninen metatieto. Tallennuskenttien määrä ja sisältö määritellään asiakaskohtaisesti ja niiden massamuokkaus käy sujuvasti. Erilaiset näkymät määrittävät sen, mitkä metatietokentät näkyvät eri käyttäjäryhmille. Näkymä voidaan säätää myös käyttäjäkohtaisen valinnan mukaan, samoin esitystapa. Hakutuloksia voi tarkastella erilaisissa näkymissä ja järjestää tarpeiden mukaan. Julkisiksi luokitellut kuvat voidaan näyttää avoimilla internetsivuilla ja loppuasiakkaat voivat myös tilata, ostaa ja maksaa kuvia verkkokaupan kautta.

Profium Sense ™ Kokoelmanhallinta tarjoaa helppokäyttöisen Web-käyttöliiittymän, joka tehostaa muistiorganisaation työtä. Profium Sense™ Kokoelmanhallintaan voidaan integroida erilaisia ontologioita alakäsitteineen (esim. Finto-ontologiapalvelu/ YSO/ONKI ) helpottamaan ja yhtenäistämään luettelointia ja tehokkaita hakuja. Myös konservoinnin ja näyttelylainauksen työvaiheet ja dokumentointi ovat hyvin hallittavissa. Olemme toteuttaneet Profium Sense™ Kokoelmanhallintaan myös sähköisen allekirjoittamisen. Roolipohjainen oikeuksien hallinta mahdollistaa eri museoiden joustavan yhteistyön.

Skaalautuvuus

Hierarkkisen kansiorakenteen ansiosta museo voi helposti luoda, ryhmitellä ja hallinnoida erilaisia kokoelmakohteita ja aineistotyyppejä (kuvia, esineitä, taideteoksia, videoita, kulttuuriympäristökohteita). Kansiotasoille voidaan sujuvasti määritellä rooli- ja käyttäjäryhmäkohtaisia oikeuksia. Uusia käyttäjäryhmiä voidaan luoda vapaasti erilaisiin työskentelytarpeisiin.

Myös usean museon yhteenliittymä yhteisellä käyttöliittymällä on mahdollinen. Pienempi paikallismuseo voi siten museokeskuksen jäsenenä hallita itse omia esine- ja valokuva-kokoelmiaan myös omien työtapojensa mukaan ja määritellä mitkä kohteet näkyvät yhteisen järjestelmän haussa ja näkymissä.

Profiumilla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista aineistojen migraatioista ja erilaisten tiedostomuotojen hallinnasta ja konvertoinnista. Profiumin kokoelmanhallinta huomioi sekä kansainväliset että kansalliset erityispiirteet tiedonhallinta- ja standardiratkaisuissa.

Rajapinnat

Profium Sense™ Kokoelmanhallinta tarjoaa useita rajapintoja tiedon ja sisällön siirtoon ja automatisoituihin prosesseihin.  Käyttöliittymän lisäksi tietoa voidaan muokata ja julkaista useiden rajapintojen avulla. OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) rajapintaa käytetään tiedon haravointiin. Rajapinta mahdollistaa tiedon keräämisen mm. Finna-hakupalveluun.

Transaktioita tukeva Web Feature Service -rajapinta (WFS-T) mahdollistaa kulttuuriympäristökohteiden paikkatiedon muokkaamisen GIS-paikkatietotuotteilla. Ratkaisun pohjalla oleva Profium Sense™ Graph Database mahdollistaa SPARQL-kyselykielen tehokkaan hyödyntämisen semanttisen tiedon hakemisessa.

Profium Sense™ Kokoelmanhallinnassa on liitosmahdollisuus myös muinaisjäännösrekisteriin.

Metatiedot ja ontologiat

Tiedostojen IPTC- tai XMP-metatiedot saadaan talteen automaattisesti ja voidaan tallentaa myöhempään käyttöön. Tarvittaessa niiden reititystä ja jalostamista voidaan ohjailla semanttisilla päättelykyvyillä. Tietorakenne kuvataan RDF-skeemojen / OWL-ontologioiden avulla, kohteet identifoidaan URI-tunnisteella ja skeemat luodaan museoiden tarpeiden / omien määritystensä pohjalta.

Järjestelmään voidaan tuoda (ja siitä voidaan viedä) tietoja joustavasti esim. CSV ja xml-muodoissa.