Kokoelmanhallinta

Profium Sense ™ Kokoelmanhallinta perustuu semanttiseen Sense DAM sisällönhallintajärjestelmään (Digital Asset Management). Se on käytössä useissa suurissa museoissa ja monissa muissa organisaatioissa kuva-arkistojen, esinekokoelmien, dokumenttiarkistojen sekä kulttuuriympäristön suojelukohteiden hallinnassa. Profium on Collections Trustin Spectrum Partner, eli kokoelmanhallintajärjestelmä tukee Spectrum standardia.

Profium Sense ™ Kokoelmanhallinta tarjoaa helppokäyttöisen web-käyttöliiittymän, joka tehostaa muistiorganisaation työtä. Se sallii myös erilaisten asiakaskäyttäjien etsiä ja jakaa sisältöä uusissa tuotteissa.

PROFIUM SENSE KOKOELMANHALLINTA

Käsiteltäviä tietosisältöjä voivat olla esimerkiksi kokoelmat, dokumenttiarkistot, kuvatietokannat, verkkokaupat ja portaalit. Sensen sisällönhallinnan työnkulut tukevat sisällön tuontia automaattisesti ja manuaalisesti. Sisällön kuvailuun voidaan käyttää asiakkaan omia tai toimialan mukaisia käsitteitä tai yleisiä standardeja. Kokoelmanhallinta tarjoaakin yhtenäisen ja keskitetyn luettelointi- ja tallennusratkaisun kuville, esineille ja kulttuuri-ympäristökohteille. Roolipohjainen oikeuksien hallinta mahdollistaa myös eri museoiden joustavan yhteistyön.

KÄYTETTÄVYYS

Selainpohjainen helppo käyttöliittymä toimii yleisimmillä selaimilla.

Järjestelmään tuoduista kuvista kerätään automaattisesti tekninen metatieto. Tallennuskenttien määrä ja sisältö määritellään asiakaskohtaisesti ja niiden massamuokkaus käy sujuvasti.

Erilaiset näkymät määrittävät sen, mitkä metatietokentät näkyvät eri käyttäjäryhmille. Näkymä voidaan säätää myös käyttäjäkohtaisen valinnan mukaan, samoin esitystapa. Hakutuloksia voi tarkastella erilaisissa näkymissä ja järjestää tarpeiden mukaan.

Julkisiksi luokitellut kuvat voidaan näyttää avoimilla internetsivuilla, ja asiakkaat voivat myös tilata, ostaa ja maksaa kuvia verkkokaupan kautta.

Profium Sense(tm) Kokoelmanhallintaan voidaan integroida erilaisia ontologioita alakäsitteineen (esim. Finto-ontologiapalvelu / YSO/ONKI ) helpottamaan ja yhtenäistämään luettelointia ja tehokkaita hakuja.

Myös konservoinnin ja näyttelylainauksen vaiheet ovat hyvin hallittavissa.

Olemme toteuttaneet Profium Sense Kokoelmanhallintaan myös sähköisen allekirjoittamisen.  Lue lisää, kuinka kulttuuriympäristöviranomaisena toimiva Pirkanmaan maakuntamuseo allekirjoittaa lausunnot (vuodessa n.600) sähköisesti – nopeasti, luotettavasti ja juridisesti pätevästi: Tehoa Pirkanmaan maakuntamuseon toimintaan

SUOMEN KIELEN TUKI

Profium Sense kokoelmanhallinta tukee suomen kielen yhdyssanojen ja taivutettujen sanojen perusmuotoon palautusta. ‘Töistä sovittiin seuraavaa’ merkkijono löytyy Profiumista myös hakusanoilla ‘työ sopia’.

YHTEISTYÖ JA MIGRAATIOT

Hierarkkisen kansiorakenteen ansiosta museo voi helposti luoda, ryhmitellä ja hallinnoida erilaisia kokoelmakohteita ja aineistotyyppejä (kuvia, esineitä, taideteoksia, videoita, kulttuuriympäristökohteita). Kansiotasoille voidaan sujuvasti määritellä rooli- ja käyttäjäryhmäkohtaisia oikeuksia. Uusia käyttäjäryhmiä voidaan luoda vapaasti erilaisiin työskentelytarpeisiin.

Myös usean museon yhteenliittymä yhteisellä käyttöliittymällä on mahdollinen. Pienempi paikallismuseo voi siten museokeskuksen jäsenenä hallita itse omia esine- ja valokuva-kokoelmiaan myös omien työtapojensa mukaan ja määritellä mitkä kohteet näkyvät yhteisen järjestelmän haussa ja näkymissä.

Profiumilla on 20 vuoden kokemus erilaisista arkistoaineistojen migraatioista ja erilaisten tiedostomuotojen hallinnasta ja konvertoinnista. Sense-ohjelmisto huomioi sekä kansainväliset että kansalliset erityispiirteet tiedonhallinta- ja standardiratkaisuissa.

RAJAPINNAT

Profium Sense™ Kokoelmanhallinta tarjoaa useita rajapintoja tiedon ja sisällön siirtoon ja automatisoituihin prosesseihin. Internet-käyttöliittymän lisäksi tietoa voidaan muokata ja julkaista useiden rajapintojen avulla. OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) rajapintaa käytetään tiedon haravointiin. Rajapinta mahdollistaa tiedon keräämisen mm. Finna-hakupalveluun.

Transaktioita tukeva Web Feature Service -rajapinta (WFS-T) mahdollistaa kulttuuriympäristökohteiden paikkatiedon muokkaamisen GIS-paikkatieto-
järjestelmätuotteilla. Profium Sense mahdollistaa SPARQL kyselykielen tehokkaan hyödyntämisen semanttisen tiedon käsittelyssä.

Profium Sense Kokoelmanhallinnassa on liitosmahdollisuus myös muinaisjäännösrekisteriin.

Tiedostojen IPTC- tai XMP-metatiedot saadaan talteen automaattisesti ja voidaan tallentaa myöhempään käyttöön. Tarvittaessa niiden reititystä ja jalostamista voidaan ohjailla semanttisilla päättelykyvyillä. Tietorakenne kuvataan RDF-skeemojen / OWL-ontologioiden avulla, kohteet identifoidaan URI-tunnisteella ja skeemat luodaan museoiden tarpeiden / omien määritystensä pohjalta.

Järjestelmään voidaan tuoda (ja siitä voidaan viedä) tietoja joustavasti esim. CSV ja xml-muodoissa.

Museoasiakkaitamme ovat jo Espoon kaupunginmuseoKeski-Suomen museoOrtodoksinen kirkkomuseo RiisaTampereen Museokeskus Vapriikki & Pirkanmaan maakuntamuseo ja Vantaan kaupunginmuseo.

Ota yhteyttä, sovitaan esittely!
Puh. 09 855 98 000 tai sähköposti info (at) profium.com

Vapriikki - Siiri on Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen tietopalvelu

Siiri on Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen tietopalvelu