Profium Sense™ Kontekstuaaliset Palvelut ovat älykkäin tapa tarjota parempia paikkaan, tarpeeseen ja aikeisiin liittyviä palveluita.

Tietoa toiminnan tueksi

Profium Sensen™ Kontekstuaaliset Palvelut -sovellus ottaa huomioon loppukäyttäjän roolin, sijainnin ja tarpeet. Sense päättelee älykkäästi, mikä tieto, milloin ja missä kanavassa parhaiten palvelee käyttäjää. Käyttäjien lisäksi tietoa voivat tuottaa ja vastaanottaa koneet ja laitteet sekä palvelut ja järjestelmät (IoT).

Tehokkaimmillaan kontekstitietoinen palvelu toimii mobiileissa ympäristöissä, kun loppukäyttäjällä on selvä ennustettavissa oleva tarve.Kun Sense varoittaa käyttäjää terveyteen, turvallisuuteen, tehtävään tai rooliin liittyvästä tilanteesta – huomioiden sijainnin mukaiset olosuhteet kuten tapahtumat, uutiset, onnettomuudet ja luonnonilmiöt – tuottaa palvelu käyttäjälle välitöntä hyötyä. Yrityksissä konteksti voidaan luoda tiedosta, joka sijaitsee useissa eri järjestelmissä kuten esimerkiksi asiakastietojärjestelmässä ja korvausjärjestelmissä. Senseen konfiguroitavat säännöt auttavat tällaisessa ympäristössä esimerkiksi tunnistamaan asiakkaiden huijausyritykset.

Kontekstuaalisen markkinoinnin mahdollisuudet

Tämä mahdollistaa myös kontekstuaalisen markkinoinnin, jolloin kuluttaja voi roskapostiksi kokemansa viestin sijaan vastaanottaa vain hänelle olennaista tietoa, perustuen hänen omiin kiinnostuksiinsa ja sijaintiinsa.

Profium ja MTT toteuttavat yhteistyönä kontekstuaalisen sähköisen palvelun viljelijöille.

Lataa esite (ENG) Profium_Sense_CAS_2019

Käyttötapausesimerkki teleoperaattorille (ENG) PDF