Profium Sense tukee sisältöpohjaistareititystä, jonka avulla sinä ja asiakkaasi voitte nopeasti ja luotettavasti vastaanottaa kiinnostavan sisällön. Reitityssäännöt ovat muokattavissa visuaalisessa käyttöliittymässä. Tämä mahdollistaa ilmaisuvoimaiset semanttiset kyselyt, joiden avulla olennainen sisältö voidaan suodattaa esiin reaaliaikaisista tietovirroista, kuten uutis- ja markkinatiedosta.

Profium Sisällön reititys laajentaa Sensen ydinominaisuuksia käyttöliittymällä, jonka avulla voidaan kuvata asiakkaiden kiinnostuksen kohteita sisällön jakeluperusteena. Käyttöliittymä piilottaa SPARQL-kyselykielen mahdollistaen asiakasprofiilien tehokkaan hallinnan Web-ympäristössä. Sisällön reititys tukee formaattimuunnoksia, joiden ansiosta tietoa voidaan jakaa myös muussa formaatissa kuin missä se on sisäisesti tallennettu. Sisältöpohjainen reititys tukee mm. HTTP-, SOAP-, FTP-,AMQP- ja SMTP-protokollia tiedon jakelussa.

Sisällön reititys on esikonfiguroitu mediatoimialan asiakkaille käyttäen NewsMLG2 –skeemoja. Mukana on tällöin myös metatiedon mappauksia muihin formaatteihin, kuten NewsML 1.2:een ja IPTC7901:een.