Archives

DIGI – JA VÄESTÖTIETOVIRASTO DVV

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 25.4.2018

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) käyttää Profium Sense™ -ohjelmistoa parantaakseen Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA) mukaisten palveluiden löydettävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa Suomi.fi-verkkopalvelun automaattista rikastamista semanttisilla käsitemalleihin pohjautuvilla käsitteillä. “Julkishallinnon palvelukuvausten on hyvä olla keskenään mahdollisimman yhteismitallisia ja automaattinen asiasanoitus on Suomi.fi-verkkopalveluun erittäin merkittävä lisä, joka helpottaa julkishallinnon palveluiden löydettävyyttä ja kohdennettavuutta kansalaisen tarpeisiin”, kertoo DVV:n johtaja Janne Viskari. […]

AALTO-YLIOPISTO

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published:

Aalto-yliopiston korkeakoulujen toiminnasta syntynyttä kuva-aineistoa digitoidaan ja tallennetaan kirjaston ja arkiston yhteistyönä Profium Sensellä toteutettuun kuva- ja mediatietokanta Raamiin. Järjestelmästä on tällä hetkellä julkisesti selattavissa demo osoitteessa: raami.aalto.fi Toteutuksessa hyödynnetään semanttisen webin tekniikoita. Integraatio Finto -sanasto- ja ontolgiapalveluun parantaa YSO/ONKI-ontologian käsitteillä tapahtuvaa hakua ja luettelointia sekä sähköistä arkistointia. Haku käyttää automaattisesti käyttäjän antaman käsitteen alakäsitteitä, millä parannetaan hakutarkkuutta. Profiumin järjestelmä sisältää useita avoimia rajapintoja, […]

TAMPEREEN KAUPUNKI

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 26.4.2018

Tampereen kaupungin Museokeskus Vapriikissa on 300.000 esinettä usean museon kokoelmissa. Sen kokoelmanhallintajärjestelmä, nimeltään Siiri, perustuu Profiumin Sense™  Kokoelmanhallinta -sovellukseen. Tampereen museoiden kuva-arkisto sisältää noin 170.000 historiallista kuvaa etenkin Tampereen ja Pirkanmaan alueelta. Myös kaikki kuvat on tallennettu Profiumin toimittamaan kokoelmanhallintaan. Siiri sisältää myös tiedot kokoelmien noin 100.000 esineestä sekä tuhansista kulttuuriympäristökohteista. Kokoelmanhallinta tarjoaakin yhtenäisen ja keskitetyn luettelointi- ja tallennusratkaisun […]

VANTAAN KAUPUNKI

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published:

Profium vakuutti Vantaan kaupunginmuseon ‒ kokoelmia ja kulttuuriympäristöaineistoja hallinnoidaan semanttisen teknologian avulla Profium Sense™-ohjelmistolla. Museon kokoelmissa on noin 20.000 esinettä ja 80.000 kuvaa 1800-luvun lopulta alkaen. Vantaalla on pitkä historia, alueella asuttiin jo kivikaudella. Varhaisimmat löydöt asutuksesta ovat yli 9000 vuoden takaa. Nykyään kaupungissa on asukkaita noin 220.000. Vantaan kaupunginmuseo on vantaalaisen kulttuuri-perinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija. Profiumin toimittama Vantaan kaupunginmuseon […]

ESPOON KAUPUNKI

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 25.4.2018

Espoon kaupunginmuseon kokoelmanhallintajärjestelmä, kutsumanimeltään Kauko, on Profiumin toimittama. Se hyödyntää semanttisen webin tekniikoita ja parantaa YSO/ONKI-ontologian käsitteillä tapahtuvaa hakua ja luettelointia sekä sähköistä arkistointia. Haku käyttää automaattisesti käyttäjän antaman käsitteen alakäsitteitä, millä parannetaan hakutarkkuutta. Profiumin toimittama kokoelmanhallintaratkaisu sisältää useita rajapintoja, joiden avulla rakennetaan yhteyksiä toisiin järjestelmiin. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) -rajapinta mahdollistaa tiedon keräämisen Kansallisen digitaalisen kirjaston […]

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 26.4.2018

Jyväskylän kaupunki käyttää Profium Sense™ Sisällönhallinta -sovellusta valokuvien sähköiseen arkistointiin ja hallintaan. Järjestelmän ja kuva-arkiston roolipohjainen tiedonhallinta antaa kaupunkiorganisaation eri osille mahdollisuuden hallinnoida omia kuviaan itsenäisesti. Organisaation osilla, kuten Keski-Suomen museolla, on myös omia näkymiä kuvakokoelmaan. Näkymät määrittävät, mitkä metatietokentät eli kuvailutiedot käyttäjälle näkyvät tai millä tavoin ne esitetään. Näkymät ovat helposti muokattavissa. Tekninen metatieto kerätään automaattisesti järjestelmään tuoduista kuvista. Olennaiset ontologiat, erityisesti YSO, on integroitu […]

OPETUSHALLITUS (OPH)

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published:

Opetushallitus (OPH) ylläpitää e-oppimateriaalin hakupalvelua Linkkiapaja, joka tarjoaa yhden pisteen verkossa olevien oppimateriaalien löytämiseksi. Palvelun perustana on  Profium Sense ™, joka sallii standardoitujen metatietoskeemojen yhdistelyn toimialueen omiin skeemoihin, kuten Creative Commons -lisensointimalliin. Palvelu tarjoaa metatiedot  myös eurooppalaiseen Learning Material Exchange -oppimateriaaliportaaliin. Tähän käytetään OAI-PMH-rajapintaa , joka kuuluu Profium Sensen vakiotoiminnallisuuteen. OPH toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. Opetushallituksella on suuri joukko tehtäviä, jotka liittyvät eri koulutusasteiden […]

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKKOMUSEON SÄÄTIÖ

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 25.4.2018

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön tehtävänä on tallentaa, säilyttää, tutkia ja pitää näytteillä Suomen ortodoksisen kirkon historiaan liittyvää esineellistä kulttuuriperintöä. Kuopiossa sijaitseva säätiön ylläpitämä Riisa on yksi Euroopan huomattavimmista ortodoksisista kirkkomuseoista. Profiumin toimittama selainpohjainen kokoelmanhallintaohjelma on ollut vuodesta 2009 alkaen avainroolissa museon arvokkaan esinekokoelman, kuva-arkiston (ikoneiden, sakraaliesineiden ja kirkkotekstiilien valokuvia) ja vanhan kirjakokoelman järjestämisessä. Profium Sense Sisällönhallintajärjestelmä tarjoaa yhtenäisen ja keskitetyn ratkaisun sekä kuvien tallentamiseen että kohteiden monipuoliseen luettelointiin. Kokoelman semanttinen tietorakenne on kuvattu RDF-skeemoilla.