Profium kehittämässä median kontekstuaalisia palveluita

Profium osallistui 2010-2014 Next Media -hankkeeseen, jossa kaikki keskeiset media-alan toimijat määrittivät yhdessä uusia liiketoimintamalleja, konsepteja ja teknologioita suomalaiselle mediatoimialalle. Next Media oli yksi tieto- ja viestintätekniikan strategisen huippuosaamisen keskittymän tutkimusohjelmista (ICT SHOK).

Profium osallistui Next Median tutkimusohjelmaan kontekstuaalisten palveluiden kehittämisessä / Semantic Portable Profiles Prototyping (SP3).

Hankkeissa on kehitetty menetelmiä sisältöjen ja palveluiden kohdistamiseen käyttäjäkohtaisen kiinnostusprofiilin ja kontekstin, eli paikan ja asiayhteyden, perusteella. Mobiilisovellus Mediatutka tukee ennakoivia palveluja ja sisältösuosituksia useista sisältölähteistä. Prototyyppi antoi suositusten lisäksi automaattisia hälytyksiä käyttäjän sijainnin ja kiinnostusten suhteen. Käyttäjän luvalla rikastettava profiili mahdollistaa käyttäjän tarpeisiin ja tilanteisiin lisäarvoa tuottavien palveluiden kehittämisen.

Next Median tuloslehti Makasiini  on julkaistu 10.3.2014.

TIVIT Next Media tutkimusprojektin tulosseminaarin  6.2.2013 video:
Profiumin toimitusjohtaja Janne Saarela esittelee Mediatutka-sovelluksen proaktiiviset informaatiopalvelut:

Profium Janne Saarela, Next Media project results video

 

 

 

 

 


Mediatutka projektiesittely pdf-muodossa