Proaktiivista digitaalisten resurssien hallintaa

Veikkaus Oy hallinnoi kaikkia dokumenttejaan sekä kymmeniä tuhansia sopimuksia Profium Sensellä. Profium Sense™ ei ainoastaan mahdollista tiedon löytämistä laajasta eri tyyppisten sisältöjen joukosta, vaan se myös hälyttää päätöksiä vaativissa tilanteissa, kuten sopimuksen päättyessä. Asiakkuuden puitteissa olemme toteuttaneet keskusarkistoon myös useita eri aineistotyyppien migraatioita.

Profium Sensen ytimessä olevat  semanttiset tekniikat  nostavat sähköisen sisällönhallinnan reaktiivisesta proaktiiviseksi.

Veikkaus tuottaa yhteiskunnalle joka päivä tuottoa 1,4 miljoonaa euroa. Tuloksensa Veikkaus luovuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka jakaa sen suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Vastuullisuus on Veikkaukselle kaiken pelitoiminnan perusta.