Kirjasto

PROFIUM SENSE™ KIRJASTO: Teknologiat, standardit ja käsitteet

Tältä sivulta löydät linkit  tutustuaksesi tärkeimpiin käyttämiimme teknologioihin, standardeihin ja käsitteisiin.

Olemme paketoineet Sense-ohjelmistomme valmiisiin sovellusalueiseen, näet lisätietoa niistä oheisista linkeistä.

Profium Sense – kokoaa vielä Sense™-sovellusten tarjoamia liiketoimintahyötyjä.

Soita tai lähetä viestiä, mikäli sinulla on kysymyksiä esim. Profium Sense™ ohjelmiston hyötyjen sovellettavuudesta omalle toimialallesi.

Profium Sense™

Profium Sense™ on muistinvarainen NoSQL-graafitietokanta, joka sisältää tehokkaan päättelykoneen. Sense parantaa asiakkaittemme liiketoimintaa kontekstitietoisesti ja reaaliaikaisesti ottaen käyttäjän preferenssit ja sijainnin huomioon. Sensen taustalla on yli kymmenen vuoden intensiivinen tutkimustyö ja kokemus metadatan hallinnasta ja semanttisen teknologian ratkaisuista. Sensen avulla suuretkin digitaaliset tietovirrat ovat Profiumin asiakkaiden hyödynnettävissä uusissa palveluissa, jotka skaalautuvat paikallisista globaaleihin aineistomääriin. Profium […]

Lue lisää »

Graafitietokanta

Profium Sense on tekoälyä (AI) hyödyntävä graafitietokanta. Profium Sensen loogisten päättelyalgoritmien avulla voit rikastaa tietosisältösi entistä älykkäämmiksi. Jos käsittelemäsi tieto sisältää paljon kytkentöjä esimerkiksi asiakkaiden ja heidän tilaamiensa tuotteiden välillä tai ajoneuvoja, joita asiakkaat ovat vakuuttaneet, graafitietokanta on luonnolllinen tapa hallita tällaista tietomallia. Profium Sense on graafitietokanta, joka on kehitetty kytkentöjen tehokkaaseen tallentamiseen ja kyselemiseen […]

Lue lisää »

Päättelykone

Profium Sense sisältää päättelykoneen, joka on tekoälymoottori loogisien päättelysääntöjen suorittamiselle. Päättelykone pystyy algoritmisesti laskemaan RDF-metatiedosta konfiguroitujen ja ajonaikaisesti hallittavien sääntöjen ja ontologioiden avulla informaatiota. Päättelykone pohjautuu patentoituun algoritmiin, joka on optimoitu jatkuvasti muuttuvalle tiedolle. Päättely tapahtuu inkrementaalisti ja on kaksisuuntainen, jolloin jatkuvat päivitysoperaatiot eivät aiheita kaiken päätellyn tiedon uudelleen laskentaa. Siksi Profium Sensen päättelyominaisuuksia voidaan […]

Lue lisää »

Semanttinen haku

Profiumin Semanttinen Haku ymmärtää käyttäjän tarkoituksen ja haun asiayhteyden. Näin hakutulokset auttavat tehostamaan päätöksentekoa ja automatisoimaan rutiineja. Semanttisen hakukoneemme hakutulokset ovat relevanssiltaan aivan toista luokkaa kuin pelkkiin avainsanoihin perustuvat haut. Hakukone ottaa huomioon haun ja hakijan asiayhteyden, sijainnin ja haun päämäärän hakutuloksissaan. Hakukoneessamme on vakiona vahtiominaisuus, joka valvoo hakutuloksia ja ilmoittaa käyttäjälle uusista löydöksistä. Profiumin semanttinen haku […]

Lue lisää »

Sisällönhallinta

Profium Sensen™ sisällönhallinta mahdollistaa lukemattomia uusia tuotteita ja tapoja käsitellä tietoa. Sense tarjoaa helppokäyttöisen web-käyttöliiittymän, joka sallii erilaisten loppukäyttäjien etsiä, jakaa ja käyttää sisältöä helposti uusissa tuotteissa. Näitä tietosisältöjä voivat olla esimerkiksi verkkokaupat, kokoelmat, yrityksen omat arkistot, viihdesisällöt, kuvatietokannat ja portaalit. Sensen sisällönhallinnan työnkulut tukevat sisällön tuontia automaattisesti ja manuaalisesti. Sisällön kuvailuun voidaan käyttää asiakkaan […]

Lue lisää »

Kontekstuaaliset palvelut

Tietoa toiminnan tueksi Profium Sensen™ Kontekstuaaliset Palvelut -sovellus ottaa huomioon loppukäyttäjän roolin, sijainnin ja tarpeet. Sense päättelee älykkäästi, mikä tieto, milloin ja missä kanavassa parhaiten palvelee käyttäjää. Käyttäjien lisäksi tietoa voivat tuottaa ja vastaanottaa koneet ja laitteet sekä palvelut ja järjestelmät (IoT). Tehokkaimmillaan kontekstitietoinen palvelu toimii mobiileissa ympäristöissä, kun loppukäyttäjällä on selvä ennustettavissa oleva tarve. Kun Sense […]

Lue lisää »

Tilannekuva

Profium Sensen™ Tilannekuva-sovelluksen avulla asiakas saa paremman ymmärryksen omasta liiketoimintaympäristöstään: sovelluksen semanttisen arvioinnin ja liiketoiminta-aluetta kuvaavan tiedon visualisointi konkretisoi liiketoimintatilanteen ja helpottaa asiakasta hahmottamaan liiketoimintaympäristön muutokset. Sense Tilannekuvalla voidaan karttapohjaisesti seurata sää-, liikenne- ja onnettomuustilannetta. Esimerkiksi logistiikkayhtiö voi johtaa liiketoimintaansa proaktiivisesti reaaliajassa tilannekuvaan perustuen. Sense Tilannekuva on myös helposti kytkettävissä avoimiin datalähteisiin. Tilannekuvan sovelluskehys koostuu […]

Lue lisää »

Paikkatietojärjestelmät – GIS

Profium Sensen™ geosemanttiset kyselylaajennukset Sensen geosemanttiset laajennukset mahdollistavat topologisten ja spatiaalisten funktioiden käytön suoraan SPARQL-kyselyissä, jolloin metadataa voidaan hakea optimoidusti paikkatiedon perusteella. Nämä funktiot mahdollistavat kyselyiden rajaamisen tietylle maantieteelliselle alueelle kokonaan tai osittain sekä tietylle etäisyydelle geografisesta pisteestä tai monimutkaisemmasta paikasta. Pisteiden lisäksi Sense tukee pisteviivoja ja polygoneja. Kaikki tämä on käytettävissä SPARQL-kyselyiden osana, jolloin paikkatieto-kyselyt voidaan suoraan yhdistää muihin semanttisiin kyselyehtoihin. […]

Lue lisää »

Metadata

Kaikki digitaalisia resursseja käsittelevät työnkulut vaativat standardoitua metadataa. Esimerkkinä kuvatuotanto ja työnkulku: Kamera tallentaa kuvaa ottaessa kuvan ottohetken ja paikan metatietona osaksi kuvatiedostoa. Kuvaaja lisää metatietoihin otsikon, avainsanat ja tekijänoikeustiedot. Kun kuva myydään ja toimitetaan ostajan tietojärjestelmään, siihen liitetään käyttöoikeustiedot ja organisaation omaa metatietoa. Kuvatoimittaja käyttää kuvaa tuotteessa, joka voi olla esim. lehti tai web-sivusto. […]

Lue lisää »

Semanttinen Web

Webissä on paljon tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa, esim. säätiedotukset, lentoaikataulut tai talousuutiset. Semanttinen web pyrkii saattamaan tämän saman tiedon myös koneiden ja tiedonhakurobottien hyödynnettäviksi, kuvaamalla tiedon tarkemmin koneiden ymmärtämässä muodossa. Tiedon 100 % hyödyntäminen ei voi perustua arvaukseen, vaan sen on perustuttava sisällön yksikäsitteiseen kuvaukseen ja tiedon muihin tietoihin kohdistuvien suhteiden kuvaukseen. RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK […]

Lue lisää »

Luotettava multicast

Profium on toteuttanut yritysverkoissa toimivan multicast-jakeluratkaisun, jonka avulla voidaan välittää pieniä tai suuria sisältöjä tehokkaasti ja luotettavasti tuhansille työasemille. Toteutus perustuu UDP-protokollaan ja sen reititykseen Source Specific Multicast (SSM) osoiteavaruudessa. UDP ei protokollana tarjoa luotettavuutta, mistä syystä Profium on lisännyt sen päälle pilkottujen sisältöjen numeroinnin. Kun yksittäinen työasema vastaanottaa SSM-liikennettä, se voi pakettinumeroista päätellä jos […]

Lue lisää »

JSON-LD

JSON (JavaScript Object Notation) on yleistynyt kevyenä tiedonsiirtoformaattina, jota on helppo luoda ja käsitellä erilaisissa ohjelmointiympäristöissä. JSON-LD laventaa JSON:in ilmaisukykyä Linked Data -tekniikoihin missä JSON-tietorakenteet voivat sisältää kontekstin (context) joka yksikäsitteisesti tunnistetaan International Resource Identifier (IRI) -tunnisteilla. Tämä lähestymistapa sallii JSON-LD:n tehdä kuvauksia yksikäsitteisistä objekteista ja myös viitata muihin objekteihin, mikä ei pelkällä JSON:Ila ole […]

Lue lisää »

Käyttöönotto

Java Java on saavuttanut sellaisen kypsyyden tason, että sitä voidaan käyttää myös kaikkein kriittisimmissä liiketoimintaympäristöissä. Java-sovellusten yksikkö- ja regressiotestauksen lisäksi myös kokonaiset työnkulut voidaan testata järjestelmätesteillä tuetuissa laite- ja käyttöjärjestelmäympäristöissä. Käyttö moniydinprosessoriympäristöissä vaatii Java sovellusten suunnittelua tukemaan rinnakkaista suorittamista. Javan tuki funktionaaliselle ohjelmoinnille on myös kehittynyt. Siksi on entistä helpompaa suunnitella ja toteuttaa sovelluksia, jotka […]

Lue lisää »