JSON (JavaScript Object Notation) on yleistynyt kevyenä tiedonsiirtoformaattina, jota on helppo luoda ja käsitellä erilaisissa ohjelmointiympäristöissä.

JSON-LD laventaa JSON:in ilmaisukykyä Linked Data -tekniikoihin missä JSON-tietorakenteet voivat sisältää kontekstin (context) joka yksikäsitteisesti tunnistetaan International Resource Identifier (IRI) -tunnisteilla. Tämä lähestymistapa sallii JSON-LD:n tehdä kuvauksia yksikäsitteisistä objekteista ja myös viitata muihin objekteihin, mikä ei pelkällä JSON:Ila ole ollut mahdollista.

Resource Description Framework (RDF) tietomallia hyödyntäneet kehittäjät pystyvät ilmaisemaan RDF-tietomallin JSON-LD:n avulla, jolloin JSON-LD:tä hyödyntävien kehittäjien ei tarvitse olla käyttänyt RDF-tietomallia aikaisemmin.

Profium Sense tukee JSON-LD -teknologiaa ja sallii eri osaamistaustoilla olevien kehittäjien kehittää uusia sovelluksia, jotka hyödyntävät rikasta dataa, jota Profium Sense hallitsee. Profium Sense tukee semanttista päättelyä, joka kehittäjille tarkoittaa sitä, että he voivat hyödyntää tietorakenteissa ominaisuuksia, joita ei alkuperäisissä tietolähteissä ollut läsnä. Esimerkiksi mobiilisovellus voi visualisoida ‘Richard Smith’ käyttäjän tuntemat henkilöt hyödyntämällä ‘tuntee’ relaatiota, joka on algoritmisesti laskettu dokumenttien kirjoittajista ja yrityksien hallituksen kokoonpanoista.

Lisätietoa JSON-LD -teknologiasta

Lue lisää Profium Sense ohjelmistosta