Tietoa toiminnan tueksi

Profium Sensen™ Kontekstuaaliset Palvelut -sovellus ottaa huomioon loppukäyttäjän roolin, sijainnin ja tarpeet. Sense päättelee älykkäästi, mikä tieto, milloin ja missä kanavassa parhaiten palvelee käyttäjää. Käyttäjien lisäksi tietoa voivat tuottaa ja vastaanottaa koneet ja laitteet sekä palvelut ja järjestelmät (IoT).

Tehokkaimmillaan kontekstitietoinen palvelu toimii mobiileissa ympäristöissä, kun loppukäyttäjällä on selvä ennustettavissa oleva tarve. Kun Sense varoittaa käyttäjää terveyteen, turvallisuuteen, tehtävään tai rooliin liittyvästä tilanteesta – huomioiden sijainnin mukaiset olosuhteet kuten onnettomuudet, luonnonilmiöt, tapahtumat ja uutiset – tuottaa palvelu käyttäjälle välitöntä hyötyä.

Kontekstuaalisen markkinoinnin mahdollisuudet

Tämä mahdollistaa myös kontekstuaalisen markkinoinnin, jolloin kuluttaja voi roskapostiksi kokemansa viestin sijaan vastaanottaa vain hänelle olennaista tietoa, perustuen hänen omiin kiinnostuksiinsa ja sijaintiinsa.

Profium ja MTT toteuttivat yhteistyönä kontekstuaalisen sähköisen palvelun viljelijöille. Viljelijän mobiilisovellus kykenee tunnistamaan käyttäjäprofiilin tilanteen, huomioimaan olosuhteet ja tarjoamaan oikeaan aikaan asiantuntijoiden tuottamaa tietoa. Kontekstuaalinen palvelu tarkoittaa prosessia, jossa tieto löytää käyttäjänsä automaattisesti, riippuen tiedon sisällöstä ja käyttäjän tilanteesta.

Kontekstuaalisten palveluiden teknologia

Kontekstuaaliset palvelut laajentaa Sensen ydinominaisuuksia ontologioilla, jotka mahdollistavat käyttäjien profiilien yhdistämisen sisääntuleviin sisältö-syötteisiin reaaliaikaisesti. Lähestymistapa mahdollistaa proaktiiviset tietopalvelut, joissa käyttäjille ilmoitetaan olennaisesta tiedosta ilman, että heidän tarvitsee sitä itse aktiivisesti hakea. Käyttäjät voivat itse käyttää vaihtelevasti mobiili- tai web-käyttöliittymiä kiinnostuksiaan, rooliaan tai sijaintiaan vastaavan tiedon hakuun.

Kontekstuaaliset palvelut hyödyntää Sensen geosemanttisia laajennuksia, joiden avulla voidaan löytää tietoa käyttäjän sijainnin tai kiinnostusten perusteella. Laajennukset ovat käytännöllisiä esimerkiksi ympäristöön liittyvissä sovelluksissa. Ratkaisu sisältää valmiina globaalin Geonames-tietokannan aineiston.

Kontekstuaaliset palvelut voidaan määrittää tarkkailemaan myös verkossa julkaistavia blogeja.

Käyttötapausesimerkki Petosanalytiikka, hyödyntäen myös Profium Sense Päättelykonetta ja tekoälyä – esim. autovakuutus – korvausvaatimus, vahingonkorvaus,