Kaikki digitaalisia resursseja käsittelevät työnkulut vaativat standardoitua metadataa. Esimerkkinä kuvatuotanto ja työnkulku: Kamera tallentaa kuvaa ottaessa kuvan ottohetken ja paikan metatietona osaksi kuvatiedostoa. Kuvaaja lisää metatietoihin otsikon, avainsanat ja tekijänoikeustiedot. Kun kuva myydään ja toimitetaan ostajan tietojärjestelmään, siihen liitetään käyttöoikeustiedot ja organisaation omaa metatietoa. Kuvatoimittaja käyttää kuvaa tuotteessa, joka voi olla esim. lehti tai web-sivusto. Metatietoja voidaan käyttää myös tämän jälkeen luotaessa raportteja kuvien käytöstä. Tällainen työnkulku voi olla tehokas ainoastaan, jos kaikki käyttäjät ja järjestelmät ymmärtävät ja hyödyntävät metatietoja yhteisellä tavalla.

XMP

Adobe Extensible Metadata Platform (XMP) on Adobe Systemsin avoin standardi digitaalisten resurssien työnkulkujen tueksi. XMP:n tietomalli perustuu RDF:ään. Tieto koodataan XML-muodossa. XMP-muotoinen metatieto tallennetaan tyypillisesti osaksi esim. kuvatiedostoja, mutta se voidaan tallentaa myös erilleen. Kuvatiedostoon tallentamisesta on se etu, ettei metatieto häviä, ellei sitä erikseen poisteta. Perusmuotoisten XMP-skeemojen lisäksi tietomallia voi laajentaa toimialan tai organisaation omilla skeemoilla. Yksi eniten käytetyistä skeemoista on Dublin Core, jolla voi kuvata yleisiä digitaalisten resurssien ominaisuuksia, kuten otsikon, avainsanat, kuvauksen ja luojan. Suuri joukko eri toimittajien sovelluksia tukee XMP-metatietoa, minkä vuoksi se on merkittävässä asemassa siirrettäessä tietoa eri järjestelmien välillä. XMP-metatietoa voi myös tallentaa osaksi monenlaisia resursseja, kuten kuviin, videoon, web-sivuun ja PDF-dokumentteihin.

IPTC

IPTC-metatieto on yleiskäsite kun viitataan International Press Telecommunications Councilin (IPTC) metatietostandardeihin. Profium on IPTC:n jäsen. IPTC-metatietoa on tällä hetkellä enimmäkseen kahta eri tyyppiä. Information Interchange Model (IIM) on vanhempi standardi, jota käytetään perinteisesti TIFF- ja JPEG-kuva-tiedostoissa. Toinen tyyppi on IPTC Core, joka on yksi Adobe Extensible Metadata Platformin (XMP) esimääritetyistä skeemoista.

Information Interchange Model: IIM kehitettiin uutispalvelujen ja sanomalehtien välisen tiedonvälityksen tukemiseksi. IIM-metatiedon käyttö on laajentunut myös tämän ulkopuolelle. IIM tukee kaikenlaisia resursseja, kuten tekstiä, kuvia ja grafiikkaa. IIM määrittää formaatin (eli sen kuinka metatieto koodataan tiedostoihin) ja skeeman. IIM-skeema sisältää kenttiä muutamassa ryhmässä, joita ovat mm. yhteystiedot, sisällön kuvaus ja tilatieto.

IPTC Core: IPTC-metatiedon viimeisin kehitysaste on IPTC Core -standardi. IPTC Core perustuu IIM-skeemaan, mutta käyttää XMP:ta formaattina. Yhdistelmä tarjoaa parhaat puolet molemmista. IIM-skeema on laajalti käytetty, XMP taas on helposti laajennettavissa ja se tukee useita tiedostomuotoja.

ONIX

Online INformation eXchange (ONIX) on määritysperhe, jonka avulla pyritään standardoimaan tiedonsiirto julkaisuteollisuuden työnkuluissa. ONIX määrittää joukon sanomaformaatteja, joilla kuvataan kirjoja, luetteloja, julkaisusarjoja ja muita julkaistavia tuotteita. ONIX-sanomat ovat XML-muotoisia ja ne välitetään tyypillisesti FTP-protokollalla. ONIX tarjoaa yhtenäisen tavan julkaisutiedon vaihtoon, jonka lisäksi ONIX-sanomien määritykset tarjoavat yksinkertaisen skeeman julkaisutiedon hallintaan.

ONIX hyödyttää koko toimitusketjua, johon kuuluvat julkaisijat, jakelijat, tukkurit ja jälleenmyyjät. ONIX-sanomamallien avulla julkaisijat voivat tarjota rikasta metatietoa tuotteistaan, joiden avulla uusien asiakassegmenttien tavoittaminen on mahdollista. Standardoidun ja rakenteisen tuotetiedon jakelu ja hallinta tuottavat kustannussäästöjä kaikissa toimitusketjun osissa. ONIX varmistaa myös, että kaikilla toimijoilla on uusin tuotetieto käytettävissä.