Profium Sensen™ geosemanttiset kyselylaajennukset

Sensen geosemanttiset laajennukset mahdollistavat topologisten ja spatiaalisten funktioiden käytön suoraan SPARQL-kyselyissä, jolloin metadataa voidaan hakea optimoidusti paikkatiedon perusteella. Nämä funktiot mahdollistavat kyselyiden rajaamisen tietylle maantieteelliselle alueelle kokonaan tai osittain sekä tietylle etäisyydelle geografisesta pisteestä tai monimutkaisemmasta paikasta. Pisteiden lisäksi Sense tukee pisteviivoja ja polygoneja. Kaikki tämä on käytettävissä SPARQL-kyselyiden osana, jolloin paikkatieto-kyselyt voidaan suoraan yhdistää muihin semanttisiin kyselyehtoihin.

Geosemanttiset laajennukset mahdollistavat myös geografisen tiedon palauttamisen SPARQL-kyselyjen tuloksena muun tiedon ohessa, jolloin kyselyn tulos voidaan esimerkiksi visualisoida kartalla ilman erillisiä paikkatietohakuja.

Geography Markup Language

Geography Markup Language (GML) on XML-pohjainen formaatti paikkatietojen ilmaisemiseen kohteille, jotka voivat olla luonnollisia tai keinotekoisia. Luonnollisia kohteita ovat esimerkiksi maaston muodot sekä vesistöt. Keinotekoisia kohteita ovat ihmisen tekemät, kuten tiet ja sillat. GML-määrityksen on tehnyt Open Geospatial Consortium (OGC), joka on kansainvälinen yhteistyöelin. Siihen kuuluu yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita ja yliopistoja. GML:ää käytetään sekä paikkatiedon mallinnukseen että avoimena formaattina eri järjestelmien välisissä paikkatietoon liittyvissä transaktioissa. GML-dokumentti kuvaa paikkatietoa, joka voi sisältää pisteitä, viivoja ja polygoneja. Yhteisöt voivat suunnitella myös omia GML-pohjaisia formaatteja, joita käytetään paikkatiedon mallinnukseen ja siirtoon jollain tietyllä sovellusalueella. Esimerkiksi kaavoitusta varten on tehty GML-sovelluksia, joiden avulla kuvataan kaavoitukseen liittyviä kohteita.

Web Feature Service

Web Feature Service (WFS) on rajapintastandardi, jonka Open Geospatial Consortium (OGC) on kehittänyt. Se on teknologia vektoripohjaisen paikkatiedon siirtoon internetissä. WFS tarjoaa mahdollisuuden kysellä paikkatietoa kohteiden ja niiden ominaisuuksien tasolla. WFS-rajapintapalvelu mahdollistaa asiakkaiden pyytävän vain haluamansa tiedon sen sijaan että paikkatietoa siirrettäisiin kokonaisina tiedostoina. GML toimii oletusformaattina siirrettäessä tietoa WFS-palvelimen ja asiakkaan välillä. WFS mahdollistaa tiedon kyselyn ja haun sekä paikkatietoon että muuhun metatietoon liittyvillä hakuehdoilla. WFS-palvelimeen kohdistuvissa kyselyissä käytetään HTTP-protokollaa.

Transaktionaalinen WFS

Web Feature Service 2.0 -standardin transaktionaaliset toiminnot (WFS-T) mahdollistavat kohteiden luonnin, muokkaamisen, korvaamisen, ja poiston WFS-rajapinnan kautta. GML-kieltä käytetään tiedon kuvaamiseen siirrossa WFS-palvelimen ja WFS-asiakkaan välillä. HTTP-protokolla mahdollistaa WFS-pyyntöjen välityksen yritysten verkoissa ja internetissä.