Profium Sense™ on muistinvarainen NoSQL-graafitietokanta, joka sisältää tehokkaan päättelykoneen. Sense parantaa asiakkaittemme liiketoimintaa kontekstitietoisesti ja reaaliaikaisesti ottaen käyttäjän preferenssit ja sijainnin huomioon. Sensen taustalla on yli kymmenen vuoden intensiivinen tutkimustyö ja kokemus metadatan hallinnasta ja semanttisen teknologian ratkaisuista.

Sensen avulla suuretkin digitaaliset tietovirrat ovat Profiumin asiakkaiden hyödynnettävissä uusissa palveluissa, jotka skaalautuvat paikallisista globaaleihin aineistomääriin.

Profium Sensen kanssa erillistä tietokantaa ei tarvita, koska sen toiminta pohjautuu ohjelman sisäiseen muistinvaraiseen NoSQL-tietokantaan.

Olemme paketoineet Sense-ohjelmiston neljään valmiiseen ja esikonfiguroituun sovellusalueeseen: kontekstuaaliset palvelutsisällönhallintatilannekuva ja sisällön reititys.

TEKNOLOGIA

Profium Sense™ on semanttiseen teknologiaan perustuva kontekstitietoinen alusta, joka on dynaaminen ja adaptiivinen. Liiketoimintasäännöt ja ontologiat ohjaavat Sensen ajonaikaista toimintaa.

Profium Sense on natiivi RDF-tietovarasto, joka tukee OWL 2 RL -tason päättelyä sekä itse määriteltyjä sääntöjä. Päättelykone perustuu etenevän päättelyn (forward chaining) patentoituun algoritmiin, joka on optimoitu jatkuvasti muuttuville tietosisällöille.

Profium Sense tukee myös JSON-LD -teknologiaa, mikä laventaa JSON:in (JavaScript Object Notation) ilmaisukykyä Linked Data -muotoisen tiedon käsittelyyn.

Sense tukee interaktiivisia, automaattisesti käynnistyviä ja ajastettuja SPARQL-kyselyjä. SPARQL-kyselyjen suorituksessa hyödynnetään kompaktia muistinvaraista RDF-indeksiä, joka tarjoaa Sense-ohjelmistolle markkinoiden johtavan suorituskyvyn.

Sense sisältää kolme tärkeää laajennusta SPARQL-kieleen:

1) Geosemanttisissa kyselyissä voidaan laajennuksen ansiosta käyttää topologisia ja spatiaalisia funktioita. Kyselyllä voidaan palauttaa esimerkiksi kiinnostavat kohteet, jotka ovat kahden kilometrin säteellä käyttäjän sijainnista.

2) Kokotekstihaku-toiminnallisuuden avulla päästään suorituskykyyn, johon ei ole mahdollista päästä SPARQL-kielen omien säännöllisten lausekkeiden avulla.

3) Pääkäyttäjät voivat hienosäätää suorituskykyä lisäämällä ajonaikaisesti uusia indeksejä, joilla voidaan tarvittaessa optimoida SPARQL-kyselyjen suoritusta.

Sense käyttää inversion of control (IoC) -tyyppistä konfiguraatiota, jonka avulla voidaan aktivoida vain ne modulit, joita sovellus käyttää. Tämä mahdollistaa Sensen käytön myös rajoittuneemmissa ympäristöissä. Lisäksi Sense voi toimia myös OEM-komponenttina.