Profium Sense on tekoälyä (AI) hyödyntyvä graafitietokanta. Profium Sensen loogisten päättelyalgoritmien avulla voit rikastaa tietosisältösi entistä älykkäämmiksi.

Jos käsittelemäsi tieto sisältää paljon kytkentöjä esimerkiksi asiakkaiden ja heidän tilaamiensa tuotteiden välillä tai ajoneuvoja, joita asiakkaat ovat vakuuttaneet, graafitietokanta on luonnolllinen tapa hallita tällaista tietomallia. Profium Sense on graafitietokanta, joka on kehitetty kytkentöjen tehokkaaseen tallentamiseen ja kyselemiseen sinun antamiesi ehtojen pohjalta. Relaatiotietokannoissa kytkennät ovat laskettavissa aikaavievien join-operaatioiden avulla kun taas graafitietokantojen – kuten Profium Sense – avulla kytkennät ovat tieto-olioita, jolloin haut ovat erittäin tehokkaita.

Sinun käyttötapauksesi graafitietokannoille voi olla esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden suosittelua asiakkaille tai sellaisien kytkentöjen löytäminen asiakkaistasi, jotka sallivat tai estävät esimerkiksi vahingonkorvaushakemuksen käsittelyn.

Lataa esite (ENG) PDF