Profium on toteuttanut yritysverkoissa toimivan multicast-jakeluratkaisun, jonka avulla voidaan välittää pieniä tai suuria sisältöjä tehokkaasti ja luotettavasti tuhansille työasemille.

Toteutus perustuu UDP-protokollaan ja sen reititykseen Source Specific Multicast (SSM) osoiteavaruudessa. UDP ei protokollana tarjoa luotettavuutta, mistä syystä Profium on lisännyt sen päälle pilkottujen sisältöjen numeroinnin. Kun yksittäinen työasema vastaanottaa SSM-liikennettä, se voi pakettinumeroista päätellä jos siltä on jäänyt jotakin vastaanottamatta. Tällöin työasema voi – konfiguroitavien parametrien avulla – pyytää puuttuvien sisältöpakettien uudelleenlähetystä. Yleisemmin tämä toimintaperiaate tunnetaan negatiivisina kuittauksina (Negative Acknowledgements/NACK).

Profiumin toteutus sallii myös SSM-liikenteen jakelun TCP-yhteyksillä paikallisissa verkkosegmenteissä. Tämä sallii esimerkiksi WLAN-kytkeytyneiden työasemien vastaanottaa multicast-liikennettä jonka ne muutoin hukkaisivat, koska WLAN-radioyhteyksissä vain yksi työasema kerrallaan voi vastaanottaa tietoa.