Profium Sense sisältää päättelykoneen, joka on tekoälymoottori loogisien päättelysääntöjen suorittamiselle. Päättelykone pystyy algoritmisesti laskemaan RDF-metatiedosta konfiguroitujen ja ajonaikaisesti hallittavien sääntöjen ja ontologioiden avulla informaatiota. Päättelykone pohjautuu patentoituun algoritmiin, joka on optimoitu jatkuvasti muuttuvalle tiedolle.

Päättely tapahtuu inkrementaalisti ja on kaksisuuntainen, jolloin jatkuvat päivitysoperaatiot eivät aiheita kaiken päätellyn tiedon uudelleen laskentaa. Siksi Profium Sensen päättelyominaisuuksia voidaan käyttää myös alati päivittyvissä järjestelmissä ilman erillistä tiedon louhinta- tai taustajärjestelmää ja se skaalautuu tietovaraston koon kasvaessa. Päättelyalgoritmi pohjautuu etenevään päättelyyn (forward chaining), jossa kaikki pääteltävä informaatio materialisoidaan tiedon muokkausvaiheessa ja näin tiedon haku ja kyselyprosessointi eivät hidastu päättelyn seurauksena.

Profium Sensen päättelykone tukee standardeja kuten RDF Schema (RDFS) ja Web Ontology Language (OWL) 2 RL sekä käyttäjän omia sääntöjä.

Metatietoa voidaan rikastaa ontologioiden ja sääntöjen avulla esimerkiksi samuusehdoilla ja eheysrajoitteilla.

Käyttäjän omien sääntöjen ilmaisuvoima sisältää yksinkertaisten muunnoksien ja yhdistelmien lisäksi mahdollisuuden rakentaa monimuotoisia rajauksia. Rajaukset voivat sisältää numeerisia ja aikaan perustuvia vertailuja, sijaintiin ja etäisyyksiin perustuvia rajauksia, teksti- ja regular expression -lausekkeita sekä täysin vapaasti määriteltäviä JavaScript-funktioita, joiden avulla koko ohjelmointikielen ilmaisuvoima on käytettävissä älykkäiden sääntöjen muodostamiseksi.

Profiumin päättelykonetta voidaan käyttää koko tietovaraston rikastamisen lisäksi yksittäisten tietojoukkojen rikastamiseen, jolloin eri sääntöjoukkoja ja ontologioita voidaan käyttää tarvittaessa erikseen.

 

Katso video: Asiakkaan itsepalvelua ohjaava Profium Päättelykone :