Profium Sensen™ Tilannekuva-sovelluksen avulla asiakas saa paremman ymmärryksen omasta liiketoimintaympäristöstään: sovelluksen semanttisen arvioinnin ja liiketoiminta-aluetta kuvaavan tiedon visualisointi konkretisoi liiketoimintatilanteen ja helpottaa asiakasta hahmottamaan liiketoimintaympäristön muutokset.

Sense Tilannekuvalla voidaan karttapohjaisesti seurata sää-, liikenne- ja onnettomuustilannetta. Esimerkiksi logistiikkayhtiö voi johtaa liiketoimintaansa proaktiivisesti reaaliajassa tilannekuvaan perustuen. Sense Tilannekuva on myös helposti kytkettävissä avoimiin datalähteisiin.

Tilannekuvan sovelluskehys koostuu kehittyneistä, semanttiseen teknologiaan pohjautuvista työkaluista, joiden avulla voimme mallintaa mitä monimutkaisimpia liiketoiminta-alueita, analysoida liiketoimintatietoa kyselypohjaisesti, sekä visualisoida tietoa liiketoiminnan kontekstin ja tilannekuvan ymmärtämiseksi.

TEKNOLOGIA

Profium Sensen Tilannekuva-sovellus mahdollistaa asiakkaan liiketoimintaympäristön paremman ymmärryksen semanttisen päättelyn avulla. Se tarjoaa myös erilaisia ja monipuolisia tapoja visualisoida liiketoiminta-alueeseen liittyvää tietoa.

Tilannekuva koostuu kehittyneistä semanttiseen teknologiaan pohjautuvista työkaluista, jotka käyttävät OWL2 RL -ontologioita, Horn-logiikkaa hyödyntäviä päättelysääntöjä ja rinnakkaista arkkitehtuuria. Tilannekuva sisältää johtavat GIS-ominaisuudet ja se tukee myös geosemanttisia kyselyitä, GML-kieltä, WFS-protokollaa sekä GPS- ja SIM-paikannusta.