Profium on saanut Inspecta Sertifointi Oy:n myöntämän sertifikaatin osoituksena siitä että Profium Sense Sähköinen arkisto täyttää Kansallisarkiston SÄHKE2-sertifiointikriteeristön vuoden 2015 mukaiset säilytysjärjestelmälle asetetut vaatimukset.

Profiumin saama sertifikaatti takaa Profiumin nykyisille ja tuleville asiakkaille varmuuden siitä että Profiumin ohjelmistotuote on luotettava ratkaisu aineistojen pitkäaikaisarkistoinnille. Sertifikaatti on yleisesti vaatimuksena julkisen sektorin hankinnoissa, mutta Profium näkee että SÄHKE2-vaatimuksista on hyötyä myös yksityisen puolen yritysasiakkaille, jotka haluavat varmistua että aineistojen säilyvät asianmukaisesti halutun ajan ja ne poistetaan asianmukaisesti säilytysaikojen päättyessä. Samoin yksityisen sektorin vaatimuksissa korostuvat salassapito- ja GDPR-vaatimukset, joihin Profium Sense Sähköinen arkisto tuo vaativimmillekin asiakkaille turvallisen ratkaisun.

Profium Sense Sähköinen Arkisto tuo arkiston käyttäjille myös älykkäämmät hakuratkaisut, joiden avulla käyttäjät voivat hakea arkistosta tietoa sekä semanttisella haulla että sanojen perusmuodoilla, jotka Profium tuottaa hakujen piiriin toteuttamansa suomen kielen morfologisen analyysin avulla. Esimerkiksi “Remontti- ja siivoustöistä sovittiin seuraavaa:” merkkijonon sisältämät aineistot löytyvät hakusanoilla “remonttityö sopia”. Profium Sense tuottaa myös patentoidun päättelykoneen avulla aineistosta automaattisesti metatietoa hakujen pohjaksi.

Profium Sense -tuote on natiivi graafitietokanta, jonka avulla aineiston sekä sisäiset että ulkoiset linkitykset voidaan toteuttaa helpommin kuin relaatiotietokantoihin pohjautuvissa ratkaisuissa.