Tekoäly muuttaa työn, palveluiden ja prosessien luonnetta. Ensimmäisenä tietokoneille siirretään yksinkertaiset rutiinit, älyä ja päättelyä vaativat tehtävät tulevat sen jälkeen. 

Tekoälyn osuus ohjelmistoissa kasvaa ja kehittyy kaiken aikaa. Ei ole tärkeätä vain kysellä tietoa, vaan myös analysoida sitä ja laskea siihen perustuen uusia tietoja. Profium Sensen sääntöpohjainen päättelykone on kehitetty juuri tätä varten. Sen erityispiirre perinteisiin ratkaisuihin nähden on, että päättelyä tehdään reaaliajassa.

Profium on kehittänyt semanttiseen laskentaan perustuvaa tekoälyohjelmistoa jo kahden vuosikymmenen ajan. Lue artikkeli Automaatioväylä-lehden numerossa 1/2018 

 

Semanttinen verkko

Vasemmalla perinteinen dokumenttipohjainen verkko. Oikealla semanttinen verkko, joka koostuu toisiinsa linkitetystä koneiden ja ihmisten luomasta datasta.