Profium on julkaissut uuden version Metadata Server -lippulaivatuotteestaan.
Uusimman julkaisun versionumero on 4.6.2 joka sisältää OAI-PMH metadatan keruuprotokollan tuen sekä RSS syötteiden seuraamisominaisuudet.

Metadata Server lyhyesti

Profium Metadata Server on uuden sukupolven ratkaisu tehokkaaseen tiedonhallintaan. Metadata Server hallitsee eri tietolähteistä saatavat eri muotoiset tiedot ja kokoaa niitä kuvaavan metatiedon keskitettyyn tietokantaan. Metatiedot talletetaan standardoidussa muodossa, jolloin tietoa voidaan yhdistellä helposti riippumatta siitä, minkä muotoista se on ja millä välineellä se on tuotettu. Sisältö voi olla muodoltaan tekstidokumentteja, valokuvia, grafiikkaa, videota, audiota ja datatiedostoja. Profium hakee sisällön metatiedot automaattisesti silloin kun ne ovat saatavissa, sekä antaa käyttäjälle mahdollisuuden niiden luontiin. Tekstihaun lisäksi tietoa voidaan nyt hakea sen merkityksen perusteella käyttäen metatietoja ja ontologioita.

Profium lyhyesti

Profium kehittää ja markkinoi semanttisen webin teknologioihin perustuvia sisällönhallintaratkaisuja. Profiumin asiakkaita ovat julkishallinnon organisaatiot, mediayhtiöt, operaattorit ja uutistoimistot.

Lisätietoja:
Tuotepäällikkö Jari Harjula, jari.harjula(at)profium.com.