Espoo. 3.9.2009.

Profiumin Metadata Serverin uusin versio 5.0 on julkaistu.
Uudessa versiossa on mukana edistynyt tuki ontologioille ja päättelylle. Mukana on myös parannuksia hakurajapinnoissa, jotka tukevat nyt myös GIS-hakuja ja moninäkymä (multi-facet) hakuja.

Geosemantic Web

Metadata Serverin käyttäjät voivat nyt ajaa kyselyitä, jotka palauttavat semanttisien kriteerien täyttävien tuloksien lisäksi myös koordinaattialueeltaan täsmäävät sisällöt. Esimerkiksi media-alan yritykset voivat nyt käyttää Metadata Serveriä alueellisien uutisien hakuun ja julkaisemiseen joko käyttäjien kotialueelta tai heidän tulevasta lomakohteestaan.

Kriisinhallinta hyötyy yhtä lailla tästä hakukyvystä, jonka avulla voidaan hakea esimerkiksi kriisialueen läheltä sellaisia resursseja, jotka kykenevät kuljettamaan ihmisiä.

Ei enää ‘0 tulosta’ hakutuloksissa

MDS:n moninäkymähaku tarjoaa uusia mahdollisuuksia metatiedon hyödyntämisessä hakukäyttöliittymissä. Tämän haun avulla käyttäjä voi hakuaskel kerrallaan rajata tulosjoukkoa ja lopulta löytää häntä kiinnostavan sisällön. Tämä lähestymistapa tarjoaa käyttäjälle aina hakutuloksia eikä koskaan ‘0 tulosta’ -hakutulossivua.

Profium Metadata Server on uuden sukupolven ratkaisu tehokkaaseen tiedonhallintaan

Metadata Server hallitsee eri tietolähteistä saatavat eri muotoiset tiedot ja kokoaa niitä kuvaavan metatiedon keskitettyyn tietokantaan. Metatiedot talletetaan standardoidussa muodossa, jolloin tietoa voidaan yhdistellä helposti riippumatta siitä, minkä muotoista se on ja millä välineellä se on tuotettu. Sisältö voi olla muodoltaan tekstidokumentteja, valokuvia, grafiikkaa, videota, audiota ja datatiedostoja. Profium hakee sisällön metatiedot automaattisesti silloin kun ne ovat saatavissa, sekä antaa käyttäjälle mahdollisuuden niiden luontiin. Tekstihaun lisäksi tietoa voidaan nyt hakea sen merkityksen perusteella käyttäen metatietoja ja ontologioita.

Profium lyhyesti

Profium kehittää ja markkinoi semanttisen webin teknologioihin perustuvia sisällönhallintaratkaisuja. Profiumin asiakkaita ovat julkishallinnon organisaatiot, mediayhtiöt, operaattorit ja uutistoimistot. Profium on World Wide Web konsortion (W3C) jäsen.