Profiumin Sähköinen arkisto tukee Creative Commons -lisenssimallia arkistoidun aineiston jakamisessa. Säilötyille aineistoille voidaan valita halutunlainen Creative Commons-lisenssi ja järjestelmä sisällyttää aineiston esityksiin tiedon lisenssistä sekä hakukoneiden tukeman CC-lisenssikoodin. “Tämä helpottaa varsinkin julkisessa käytössä olevien kuva-arkistojen käyttöoikeuskysymyksissä”, kertoo tuotepäällikkö Jari Harjula Profiumilta. “Asiakkaamme, jotka haluavat jakaa digitaalista aineistoaan julkisessa verkossa voivat tuotteemme avulla lisensioida sitä tietäen että lisensiointi vastaa creative commonsin suosituksia. Lisäksi tällaisten aineistojen löytäminen helpottuu, koska käytettävissä on hakukoneita joilla cc-lisensioitua aineistoa on helpompaa hakea.”

Creative commons lyhyesti

Creative Commons on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka pyrkii helpottamaan aineston jakamista ja uudelleenkäyttöä, tekijänoikeudellisten sääntöjen puitteissa.

Profium Sähköinen arkisto lyhyesti

Profium Sähköinen arkisto nopeuttaa tiedonkulkua ihmisten, järjestelmien ja osastojen välillä sekä säästää työaikaa tehostamalla tiedon hallintaa ja jakelua. Järjestelmän avulla kaikki dokumentit – strukturoidut ja ei-strukturoidut – ovat löydettävissä yhdellä haulla riippumatta siitä, millä työvälineillä ne on tuotettu, mitä sisältötyyppiä ne edustavat ja minne ne on tallennettu. Metatietojen ja semanttisten teknologioiden avulla tietoja voidaan hakea niiden merkityksen perusteella.

Profium lyhyesti

Profium kehittää ja markkinoi semanttisen webin teknologioihin perustuvia sisällönhallintaratkaisuja. Profiumin asiakkaita ovat julkishallinnon organisaatiot, mediayhtiöt, operaattorit ja uutistoimistot.