Keväällä 2023 Kela kilpailutti arkistonhallintajärjestelmän hankinnan SaaS-palveluna. Kilpailutuksen voitti Telia Arkisto, joka perustuu Profium Sense™ teknologiaan. Kesäkuussa alkaneen järjestelmän toimitusprojekti toteutetaan Kelan, Telian ja Profiumin välisenä yhteistyönä.

Tuleva järjestelmä on tarkoitettu Kelan keskusarkiston analogisten aineistojen hallintaan tukemaan sen ydintoimintojen tehokasta suorittamista. Yleinen lainsäädäntö sekä Kansallisarkiston antamat normit ja seulontapäätökset säätelevät Kelan keskusarkiston toimintaa. Toimitusprojektin tavoitteena on saada luotettava ja helppokäyttöinen Telia Arkisto Kelalle käyttöön turvallisena SaaS-palveluna.

 

Profium Sense™ teknologiaan perustuva Telian arkistoa käyttää myös mm Väylävirasto.

 

Kela hoitaa kaikkien Suomessa asuvien sekä ulkomailla asuvien Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien henkilöiden perusturvaa eri elämäntilanteissa. Lisäksi Kelan tehtävänä on mm. etuuksista ja palveluista tiedottaminen, sosiaaliturvan kehittämistä palvelevaa tutkimus ja tilastojen sekä ennusteiden laatiminen.   

Profium teknologiaan perustuva Telia Arkisto voitti Kela kilpailutuksen