Profium Sense™ Graph Database

Graafitietokantojen markkinan odotetaan kasvavan 1.9 miljardin (USD) koosta vuonna 2021, 5.1 miljardiin vuodeksi 2026. Graafimuotoisen tiedon käsittelyn tukea kaipaavat erilaiset sovellusalueet, joissa tietoa tulee linkittää joustavasti erilaisilla tavoilla erilaisien tietojen välillä. Tällaisia sovellusalueita ovat mm. sisällönhallinta, logistiikan hallinta tai kokoelmanhallinta. Profium Sense™ Graph Database on natiivi graafitietokanta, joka eroaa relaatiokannoista ja graafikannoista, jotka on rakennettu relaatiotietokantojen varaan siinä että se tarjoaa hyvin tehokkaat ja monipuoliset kyselyt graafimuotoiseen tietoon.

Kyseessä on muistinvarainen RDF-graafitietokanta, jonka patentoitu päättelykone on tehokas reaaliaikaisien tietolähteiden hallintaan kuten esimerkiksi tekstiaineistojen automaattiluokitteluun.

Profium Sense™ Graph Database graafitietokanta voi jatkuvasti valvoa ja vastaanottaa tietoa erilaisista lähteistä kuten esim. uutisfiidit, CRM, IoT ja Open/Big Data -lähteet. Vastaanotettu aineisto voidaan rikastaa vastaanoton jälkeen ja linkittää Profiumin päättelykoneen avulla muihin aineistoihin. Tämä lähestymistapa tarjoaa käyttäjille näkymän linkittyneeseen aineistoon, jonka avulla kokonaiskuva on helpompi muodostaa ja johon päätökset on helpompi perustella.

Profium Sense™ Graph Database’ssa patentoitu päättelykone

Profiumin päättelykone on sääntöpohjaiseen tekoälyyn pohjautuva moottori, joka suorittaa loogisien lauseiden avulla algoritmista päättelyä. Päättelykone pohjautuu patentoituun algoritmiin, joka on optimoitu jatkuvien lisäyksien ja poistojen pohjalta tapahtuvaan päättelyyn.  Tämä päättely toimii RDF-tietomallin pohjalta ja rikastuttaa eli tuottaa samaan tietomalliin lisää tietoa. Profiumin päättelykoneen säännöt ovat konfiguroitavissa eri sovellusalueilla myös dynaamisesti ilman käyttökatkoja.

Tehokasta sääntöjen ylläpitoa Profium Sense™ Studiolla

Profium Sense™ Studio on helppokäyttöinen graafinen sääntöeditori, jolla voi määritellä aineistojen luokittelusääntöjä. Nämä säännöt voivat olla hyvin ilmaisuvoimaisia ja jakaa yhteisiä osia, jolloin niiden ylläpito on helpompaa ja tehokkaampaa. Uuden tai päivitetyn säännön käyttöönotto on helppo yhden tallennusnapin avulla suoraan tuotantopalvelimelle asti.

Inkrementaalinen päättelykyky

Profiumin päättelykone on toteuttaa forward chaining menetelmää eli eri päättelysäännöt suoritetaan kun aineiston muutoksia (lisäyksiä tai poistoja) tapahtuu. Tällöin kyselyt sekä alkuperäisiin että päättelykoneen rikastamiin tietoihin on erittäin nopea suorittaa. Päättelykone on optimoitu toimimaan ympäristössä missä tiedot muuttuvat usein.

RDFS, OWL ja omien sääntöjen tuki

Profiumin päättelykone voidaan konfiguroida käyttämään haluamiasi RDF Skeema (RDFS) ja Web Ontology Language (OWL) -muotoisia ontologioita ja niiden pohjalla olevia päättelysääntöjä aineistojen rikastamiseksi automaattisesti.

Ontologiapohjaisien sääntöjen lisäksi käytettävissä on myös Profiumin oma sääntökieli, jonka avulla voi ilmaista monipuolisempia sääntöjä, jotka operoivat numeraalisten ja aikaleimojen avulla, topologisien ja spatiaalisien gis-ominaisuuksien avulla ja toki myös merkkijonojen esiintymisen pohjalta. Laskennalliset operaatiot on mahdollista koodata javascript-funktioina, joita päättelyn säännöt voivat kutsua.

Nopeat keskusmuistivaraiset kyselyt

Profium Sense™ Graph Database tallentaa RDF-triplet muisti-indekseihin, mikä sallii pienet viiveet monimutkaisien graafimallien kyselyissä. Optimoitu sisäänrakennettu fulltext-indeksi sallii myös merkkijonojen tehokkaan hakemisen literaalimuotoisista graafin osista.

Tuotepiirteet

Tietokannan muoto RDF store
Nykyinen julkaisversio 8
Lisenssi Kaupallinen
Deployment models Cloud and on-prem
Toteutuskieli Java
Tuetut käyttöjärjesteläympäristöt Linux (RHEL 8)
Data scheme schema-free
Tyypitys Kyllä
XML-tuki Kyllä
Access SPARQL, Java API, HTTP API, Groovy
Tuetut ohjelmointikielet Java
Triggers Kyllä
Replikointimalli HA-klusteri
Consistency Eventual consistency
Transaktiot ACID (yhdellä palvelimella)
Päättely Forward chaining (Horn clauses)
Rinnakkaisuus Kyllä
Tiedon persistointi Kyllä

Profiumin tuotteet rakentuvat Profium Sense™ Graph Databasen päälle

Profiumin tuotteet ja ratkaisut rakentuvat  Profium Sense™ Graph Database varaan ja sen avulla voi toteuttaa myös asiakaskohtaisia ratkaisuja kuten AFP:llä on tehty. Aiheesta lisää blogista 10 graafien käyttötapaukset- jutusta.