Paikkatietoja muokkaamaan

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 09.4.2024

Yritykset ja yhteisöt, jotka hallitsevat tarkkoja pistemäisiä tai aluemaisia paikkatietoja tarvitsevat tähän työhön ammattimaisen tarkat työkalut. QGIS open source -ohjelmisto on yleistynyt työasemissa tehtävään paikkatiedon tuottamiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen. Profium Sense Graph Database toimii hyvin QGIS-ohjelmiston kanssa yhteen ja tarjoaa paikkatiedoille tietoturvallisen tallennuspaikan. Tallentamisen lisäksi näitä paikkatietoja voidaan käyttää erilaisissa digitaalisissa verkkopalveluissa tiedon hakemisessa tai […]

Private pilveen

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 20.9.2023

Olemme Profiumissa havainneet asiakaskunnassa kiinnostuksen siirtyä julkisista pilvistä kohti omia, private-pilviä. Tähän trendiin lienee ainakin kaksi vaikuttavaa tekijää: julkipilven operointikustannukset eivät olekaan enää niin halpoja kuin joskus niiden luultiin olevan verrattuna oman IT-infran ylläpitämiseen ja laitekustannuksiin tietoturvakontrollit eivät ole julkipilvessä niin hyvässä kontrollissa mitä joillakin toimialoilla vaaditaan Private-pilven voi rakentaa monella eri tavalla, mutta pohjimmiltaan […]

Explainable AI ja Profium

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 11.7.2023

Yritykset ovat alkaneet hyödyntämään tekoälyä (AI) palveluprosessien päätöksenteossa. Yrityksillä voi olla lakiin tai määräyksiin perustuvia velvoitteita siihen, että niiden tulee voida dokumentoidusti selittää esimerkiksi miksi joku hakemus hylättiin tai hyväksyttiin. Tällainen hakemus voi olla esimerkiksi luottohakemus tai korvaushakemus. Profiumin sääntöpohjainen tekoälymoottori tuottaa selityksen suosituksille ja päätöksille. Tämä selitys tuotetaan visuaalisesti ja ihmiskäyttäjä pystyy sen ymmärtämään […]

NIS2-kyberturvallisuusdirektiivi

Jari Vänttinen
Author: Jari Vänttinen
Published: 07.11.2022

EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivi (ns. NIS-direktiivi) korvautuu uudella NIS2-direktiivillä (tarkistettu kyberturvallisuusdirektiivi). Uusi direktiivi määrittää aiempaa tarkemmat kriteerit, menettelyohjeet ja raportointivelvoitteet korkean kyberturvallisuustason varmistamiseksi ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi koko EU:ssa. Direktiivi kattaa myös entistä laajemman joukon toimijoita julkisella ja yksityisellä sektorilla, mm. liikenne-, terveys-, energia- ja infrastruktuuritoimialat. Direktiivi julkaistaan alustavien tietojen mukaan 2022 aikana, minkä jälkeen jäsenmailla on […]

10 graafien käyttötapausta

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 02.3.2020

Käytät Graafitietokantoja joka päivä! Miten ihmeessä LinkedIn pystyy näyttämään kaikki käyttäjän ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen kontaktit sekä toisen asteen kontaktien kanssa yhteiset kontaktit reaaliaikaisesti? Siksi, että LinkedIn organisoi koko 660+ miljoonan käyttäjän kontaktiverkostonsa Graafitietokannan avulla. Myös Googlen alkuperäinen hakukone perustui PageRank -nimiseen graafialgoritmiin. Amazonin suositukset ovat erittäin tarkkoja, koska ne käyttävät Graafitietokantaa. Sitä käyttävät […]

Tekoäly – havaintoja vuodelta 2018

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 14.12.2018

Tässä artikkelissa taustoitan tekoälyn käytöstä kolmea ilmiötä, joita olen itse tarkkaillut verkkokeskusteluissa ja vuoden aikana käymissäni eri konferensseissa – neuroverkon oppiminen, symbolinen tekoäly ja päättely päätösten tukena sekä lntention Capture -teknologia.

Graafien visualisointi – katso miten helposti voit tuoda Profium Senseen mitä vain RDF-dataa

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 18.6.2018

Profium Sense -graafitietokannan avulla on helppo alkaa työstämään nopeasti mitä tahansa avoimen standardin RDF-tietomallin mukaista tietoa. Tämä video näyttää lyhyesti, miten helposti voit tuoda RDF-aineistoja Profium Sense -graafitietokantaan käyttäen Web-käyttöliittymää. Videossa hyödynnetään geonames.org-palvelusta haettua maantieteellistä avointa datasettiä Irlannista. Tietojen sisääntuonnin jälkeen näytämme, miten voit tarkastella tuodun datan solmujen ominaisuuksia ja sitä miten  voit visualisoida valitun solmun kaikki […]

Algoritmi avuksi työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmassa

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 13.4.2018

Ajattelin jakaa ajatuksiani eräästä viimeaikaisista innovaatioistamme, joita olemme työstäneet Profiumissa. Tämän artikkelin tarkoituksena on herättää keskustelua mahdollisista sovellusalueista kehittämällemme algoritmille. Algoritmi voi tulla avuksi esimerkiksi työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmassa. Työmme taustalla on itse kehittämämme sääntöpohjainen päättelykone. Tuemme päättelykoneessa datalog-luokan ilmaisuvoimaisia sääntöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevasta tiedosta voidaan päätellä uutta tietoa kuten alla olevat pseudosyntakset englanninkieliset […]

Tekoäly ja älykäs petoksen tunnistus

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 27.10.2017

LUE ENGLANNINKIELINEN KIRJOITUS “Artificial Intelligence and intelligent Fraud Detection”   Profium Sense Päättelykoneen sääntöjä voi analyytikkokin muokata helposti graafisen käyttöliittymän avulla ilman ohjelmointitaitoja.

Semanttinen haku ja taitojen kohdennus työnvälityksessä

Janne Saarela
Author: Janne Saarela
Published: 28.9.2017

Työnvälitysportaalit ovat suosittuja mainospaikkoja, joissa yritykset ilmoittavat avoimista työpaikoistaan toivoen pätevien hakijoiden jättävän hakemuksensa, ja joihin työnhakijat voivat tallentaa ansiolutettelonsa. Tälläiset työnvälityssivustot perustuvat yleensä perinteiseen lomakepohjaiseen hakuun. Niissä sekä työnhakijan että työnantajan on kokeiltava monia hakutermejä kuten erilaisia tehtävä-/ammattinimikkeitä (esim. henkilöstösihteeri, HR-assistentti, henkilöstöasiantuntija) nähdäkseen löytyykö hakukriteereihin sopivaa työtä tai tekijää. Kohtaantoa voidaan parantaa huomattavasti semanttisella […]