Yritykset ovat alkaneet hyödyntämään tekoälyä (AI) palveluprosessien päätöksenteossa. Yrityksillä voi olla lakiin tai määräyksiin perustuvia velvoitteita siihen, että niiden tulee voida dokumentoidusti selittää esimerkiksi miksi joku hakemus hylättiin tai hyväksyttiin. Tällainen hakemus voi olla esimerkiksi luottohakemus tai korvaushakemus.

Profiumin sääntöpohjainen tekoälymoottori tuottaa selityksen suosituksille ja päätöksille. Tämä selitys tuotetaan visuaalisesti ja ihmiskäyttäjä pystyy sen ymmärtämään seuraamalla loogista päätöspuuta. Tämän päätöspuun kuvan voi tallentaa ja sen sisältämää selitystä voidaan käyttää myöhemmin toiminnan auditoinnissa tai yksittäisen asiakkaan/yrityksen sellaista vaatiessa. Oheisessa kuvassa on esimerkki Profiumin työkalun tarjoamasta kaaviosta, missä sininen väri kertoo päättelypolun, joka oli tosi ja jonka perusteella esimerkiksi korvaushakemus hylättiin.

 

Explainable AI at Profium

Tutkimme parhaillaan Profiumissa miten luonnollisen kielen generointi voidaan tuottaa päätösrakenteesta niin, että esimerkiksi puhelinpohjaiset käyttäjät saisivat puhemuotoisen selityksen päätöksestä.