Profium Oy noudattaa Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ:

Profium Oy  –  Y-tunnus: 1071015-3
Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo
Puh. 09 8559 8000  –  info(at)profium.com

REKISTERIN NIMI:

Profium Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sekä ajankohtaiskirjeemme tilanneiden rekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän tiedottamiseen ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella, rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot ja y-tunnus
 • Lupatiedot ja kiellot
 • Tunnistamis- ja käyttötiedot
 • Palvelutiedot
 • Yhteysloki
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä tai rekisteröidyltä itseltään.

Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJEN TARKISTAMINEN JA POISTAMINEN:

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot ja pyytää niihin korjauksia, sekä kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Profium Oy:lle. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisterin käyttöä valvotaan käyttöoikeuksien hallinnan avulla.

REKISTERIASIAT:

Asiakaspalvelumme vastaa viikon kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.