NIS2

EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivi (ns. NIS-direktiivi) korvautuu uudella NIS2-direktiivillä (tarkistettu kyberturvallisuusdirektiivi). Uusi direktiivi määrittää aiempaa tarkemmat kriteerit, menettelyohjeet ja raportointivelvoitteet korkean kyberturvallisuustason varmistamiseksi ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi koko EU:ssa. Direktiivi kattaa myös entistä laajemman joukon toimijoita julkisella ja yksityisellä sektorilla, mm. liikenne-, terveys-, energia- ja infrastruktuuritoimialat. Direktiivi julkaistaan alustavien tietojen mukaan 2022 aikana, minkä jälkeen jäsenmailla on 21 kuukautta direktiivin voimaantulosta aikaa saattaa säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä.

 

Profium seuraa aktiivisesti turvallisuusalan teknologioden, tuotteiden ja lainsäädännön kehittymistä tuotteidensa ja palveluidensa ajanmukaisuuden varmistamiseksi myös kyberturvallisuuden näkökulmasta.