Yritykset ja yhteisöt, jotka hallitsevat tarkkoja pistemäisiä tai aluemaisia paikkatietoja tarvitsevat tähän työhön ammattimaisen tarkat työkalut. QGIS open source -ohjelmisto on yleistynyt työasemissa tehtävään paikkatiedon tuottamiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen. Profium Sense Graph Database toimii hyvin QGIS-ohjelmiston kanssa yhteen ja tarjoaa paikkatiedoille tietoturvallisen tallennuspaikan. Tallentamisen lisäksi näitä paikkatietoja voidaan käyttää erilaisissa digitaalisissa verkkopalveluissa tiedon hakemisessa tai tiedon kohdentamisessa käyttäjille heidän sijaintinsa perusteella. Profium Sense Graph Database on otettavissa käyttöön pilvipalveluna tai on-premises asennuksena, jonka jälkeen QGIS-ohjelmiston konfiguroimiseksi riittää yksi WFS-endpoint -määrittely.

QGIS edit view

Käyttötapauksia voivat olla esimerkiksi maaston kohteiden tarkka digitointi paikkatietojen ja muiden haluttujen attribuuttien kanssa qgis:in avulla. Lumitöihin lähtevä aurausauto voi tämän jälkeen hakea itselleen palvelusta tarkan reitin, jota ajaa. Aurausautossa ei tarvitse QGIS:iä käyttää vaan reitti voidaan visualisoida Web-selainohjelmalla mobiililaitteessa, joka voi olla kännykkä tai tabletti.

 Toinen käyttötapaus voi olla tarkkojen kaapelilinjojen digitointi niin että kun maankaivuutöitä suoritetaan, voi kaivuutyön tekijä välttää kalliit virheet, jos kuoppa tehdään väärään kohtaan.

Profium Sense Graph Database sallii paikkatietojen ja attribuuttitietojen lisäksi monimuotoisen sisällön hallinnan. Tällöin halutusta paikkatietokohteesta voidaan myös katsoa esimerkiksi video ennen aurauksen tai kaivuutöiden aloittamista. Uusien videoiden ja kuvien lisäys onnistuu myös Web-selainohjelmalla ilman QGIS:in käynnistämistä.

Olethan yhteydessä jos haluat nähden miten näiden kahden yhteispeli toimii!