LUE ENGLANNINKIELINEN KIRJOITUS
“Artificial Intelligence and intelligent Fraud Detection”

Profium Sense Rule Engine AI inferencing

 

Profium Sense Päättelykoneen sääntöjä voi analyytikkokin muokata helposti graafisen käyttöliittymän avulla ilman ohjelmointitaitoja.