Olemme Profiumissa havainneet asiakaskunnassa kiinnostuksen siirtyä julkisista pilvistä kohti omia, private-pilviä. Tähän trendiin lienee ainakin kaksi vaikuttavaa tekijää:

  1. julkipilven operointikustannukset eivät olekaan enää niin halpoja kuin joskus niiden luultiin olevan verrattuna oman IT-infran ylläpitämiseen ja laitekustannuksiin
  2. tietoturvakontrollit eivät ole julkipilvessä niin hyvässä kontrollissa mitä joillakin toimialoilla vaaditaan

Private-pilven voi rakentaa monella eri tavalla, mutta pohjimmiltaan rakentaminen lähtee organisaation kontrolleista kuka näihin pilven rakennusosasiin pääsee tekemään mitäkin joko fyysisen tai palvelukerroksen kautta. Rakentamisessa kannattaa olla redundanssia niin, että organisaatiosi palvelut ovat SLA-tasoltaan riittävän saavutettavia ja käytettävissä. Voihan olla että kahden palvelimen klusteri on riittävä takaamaan sen, että palvelut ovat jommallakummalla pyörimässä, jos ja kun toinen palvelin on alhaalla joko suunnitellusti tai ei-niin-suunnitellusti. Ethän unohda organisaatiosi lisäosaamistarvetta tällaisen private-pilven rakentamisessa ja päivittäisessä operoinnissa.

Kun laitteistot on saatu puhisemaan, pääset todennäköisesti koventamaan laitealustat sille tasolle mitä tietoturvakontrollisi vaativat. Asetuksia tulee muuttaa käyttöjärjestelmän, palveluiden ja tietoliikenteen (VPN) osalta kun käyttäjäsi eivät todennäköisesti käytä näitä private-pilvesi palveluita kuitenkaan vain toimistotiloissa. Samoin kuin julkipilvenkin kanssa private-pilven käyttäjät tarvitsevat koulutusta ja ohjeistusta miten heidän omat työasemansa ja kannettavat tietokoneet suojataan erilaisilta hyökkäysvektoreilta.

Meillä on Profiumissa kertynyt kokemusta ohjelmistotuotteisiimme perustuvien palveluiden tuottamisesta private-pilvessä, jotka pohjautuvat sekä virtualikoneisiin, jotka osaavat hakeutua sekä vapaille palvelimille että kontteihin, joita orkesteroidaan pyörimäään optimaalisella palvelimella ja migroimaan näitä kontteja niiden välillä tarpeen vaatiessa.

Olethan yhteydessä, jos olet rakentamassa private-pilveä ja/tai haluat jutella miten Profium pystyy tarjoamaan liiketoimintasovelluksia käyttäjillenne jo rakentamassanne private-pilvessä.