Big Data -aikanamme ohjelmistot käsittelevät suunnattoman laajaa kompleksista tietomäärää, lukuisista erilaisista lähteistä. Perinteiset relaatiotietokannat edellyttävät tietorakenteen täsmentämistä, ja mitä monimutkaisempia käsitteiden välisiä suhteita datassa on, sitä haastavammaksi tietokannan suunnittelu käy. Vaihtoehtoisesti graafitietokanta voi mallintaa paremmin tosielämän tilanteiden tiedon ja käsitteiden suhteita ja rakennetta. Tältä pohjalta Profium Sense tehostaa tosiaikaisen tiedon käsittelyä päättelysääntöjen ja semanttisen tekoälyn avulla.

Profium Sense tallentaa tiedon RDF-graafina. RDF (Resource Description Framework) on avoin standardi, tietomalli datalle/tiedon kuvaamiselle. World Wide Web Consortium (W3C) kehitti sitä alun perin jo 1999 mallintamaan internetissä tietoa semanttiselle Webille.

RDF käyttää kolmikoita (triples), jotka identifioivat sisällön, sen ominaisuuden (property) ja ominaisuuden arvon. Arvo voi vuorostaan olla toinen sisältö, joka mahdollistaa yksinkertaisten tai monimutkaistenkin suhteiden kuvaamisen käyttöalueen tarpeiden mukaisesti.

SÄÄNTÖ-POHJAINEN PÄÄTTELY JA SEMANTTINEN TEKOÄLY TOSIAIKAISESSA SISÄLLÖNJAKELUSSA

Tietojen tallentaminen RDF-graafina tarjoaa joustavuutta. Kaikkea tietoa voidaan lisätä ajonaikaisesti, kunhan se on ilmaistu RDF-tietomallina. Skeemaa tai ontologioita voidaan käyttää määrittämään odotettua datarakennetta, mutta toisin kuin tyypillisessä perinteisessä relaatiotietokannassa, se ei ole pakollista. Tämä joustavuus on hyödyllistä sellaisten tietojen käsittelyssä, joiden kaikkia ominaisuuksia, saati väistämättömiä vaatimusmuutoksia järjestelmäkehityksen aikana, ei tunneta etukäteen. Tietylle predikaatille voidaan määrittää sallitut objektin arvot, ja käyttää näitä rajoituksia validoimaan saapuvaa tietoa/tietosyötettä haluttuun asteeseen.

SOVELLUKSILLE, JOTKA KÄSITTELEVÄT TOSIAIKAISIA TIETOVIRTOJA

Profium Senseen tallennettuja RDF-tietoja voidaan kysellä käyttämällä standardinmukaista RDF-kyselykieltä SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language), jonka avulla voidaan hakea ja hallita järjestelmään tallennettua dataa. Lisäksi Sense tukee SPARQL-kyselyn tulosten arviointia datatietoihin nähden, reaaliaikaisten tapahtumien käynnistämiseksi. Tällä tavoin Senseä voidaan käyttää sovelluksissa, joiden on käsiteltävä reaaliaikaisia tietovirtoja, joko käsitellen tietoa tai tuottaen sille perustuvia reaaliaikaisia tapahtumia.

Tekoälyn osuus ohjelmistoissa kasvaa ja kehittyy kaiken aikaa. Siksi ei ole tärkeätä vain kysellä tietoa, vaan myös analysoida sitä ja laskea siihen perustuen uusia tietoja. Sen lisäksi, että perinteisissä kyselyissä käytetään SPARQL:ää, Sense tukee myös päättelyä.

SÄÄNTÖJÄ VOIDAAN MUOKATA AJONAIKAISESTI

Päättely tarkoittaa tietomallin solmujen välisten suhteiden analysointia ja niiden pohjalta tehtyjen uusien suhteiden päättelyä. Esimerkiksi yksinkertainen sääntö päätellä isovanhempi-suhde on: jos “a” on “b:n” vanhempi ja “b” on “c:n” vanhempi, voimme päätellä, että “a” on “c:n” isovanhempi. Sääntöjä voidaan lisätä ja muuttaa ajon aikana, mikä antaa tehokkaat puitteet tietojen parantamiseksi reaaliajassa ja takautuvasti.

PROFIUMIN ASIAKKAAT HYÖTYVÄT YHTEENTOIMIVUUDESTA

Koska RDF on avoin standardi, hyödymme yhteentoimivuudesta. Senseä voidaan käyttää kaikkiin olemassa oleviin RDF-tietoihin tai ontologioihin, kuten Web Ontology Language (OWL). Se tarkoittaa myös sitä, että voimme hyödyntää kolmannen osapuolen, kuten Protégé, RDF-työkaluja helpottamaan ontologioiden määrittelyä. Ja kääntäen, Sense-aineistoa voidaan helposti viedä RDF:ksi uudelleenkäyttöä varten muissa RDF-dataa tukevissa sovelluksissa.

Alkuperäinenen englanninkielinen kirjoitus
“Artificial Intelligence (AI) powered graph computing and semantic big data”