Profiumin Semanttinen Haku ymmärtää käyttäjän tarkoituksen ja haun asiayhteyden. Näin hakutulokset auttavat tehostamaan päätöksentekoa ja automatisoimaan rutiineja.

Semanttisen hakukoneemme hakutulokset ovat relevanssiltaan aivan toista luokkaa kuin pelkkiin avainsanoihin perustuvat haut. Hakukone ottaa huomioon haun ja hakijan asiayhteyden, sijainnin ja haun päämäärän hakutuloksissaan. Hakukoneessamme on vakiona vahtiominaisuus, joka valvoo hakutuloksia ja ilmoittaa käyttäjälle uusista löydöksistä.

Profiumin semanttinen haku paljastaa merkityksen sanojen takana. Hakukoneemme ei ennusta relevanssia todennäköisyyksillä, vaan käyttää merkityksiä, asiayhteyksiä ja merkitysten välisiä linkkejä tuottaakseen tarkkoja hakutuloksia. Semanttinen haku antaa vastauksia vaikeisiinkin hakuihin nopeasti käyttäen kaikkea käyttäjätietoa, metadataa ja muuta relevanttia tietoa yrityksesi toimintaympäristöstä. Semanttinen hakumme auttaa sinua löytämään oikean tiedon helposti ja nopeasti.

Profiumin semanttinen haku on suunniteltu toimimaan kaikkein vaativimmissakin liiketoiminta- ja teollisuusympäristöissä.

Semanttisen haun teknologia

Profium Sense sisältää patentoidun sääntökoneen, joka on optimoitu jatkuvasti muuttuvalle tiedolle.

Profium Sensen sääntökone tukee standardeja kuten RDF Schema (RDFS) ja Web Ontology Language (OWL) 2 RL sekä käyttäjän omia sääntöjä. Metatietoa voidaan rikastaa ontologioiden ja sääntöjen avulla esimerkiksi samuusehdoilla ja eheysrajoitteilla.

Käyttäjän omien sääntöjen ilmaisuvoima sisältää yksinkertaisten muunnoksien ja yhdistelmien lisäksi mahdollisuuden rakentaa monimuotoisia rajauksia. Rajaukset voivat sisältää numeerisia ja aikaan perustuvia vertailuja, sijaintiin ja etäisyyksiin perustuvia rajauksia, teksti- ja regular expression -lausekkeita sekä täysin vapaasti määriteltäviä JavaScript-funktioita, joiden avulla koko ohjelmointikielen ilmaisuvoima on käytettävissä älykkäiden sääntöjen muodostamiseksi.

Semanttinen Haku mahdollistaa proaktiivisen informaatiopalvelun, jossa käyttäjille ilmoitetaan relevantin tiedon löytymisestä ilman, että käyttäjien tarvitsee itse aktiivisesti hakea tätä tietoa.

Käyttötapausesimerkki työnvälitys, rekrytointi