Profium on saanut Inspectan Sertifointi Oy:n myöntämän sertifikaatin osoituksena siitä että Profium Sense Sähköinen arkisto täyttää Kansallisarkiston SÄHKE2-sertifiointikriteeristön vuoden 2012 mukaiset eAMS-järjestelmälle asetetut vaatimukset.

Profiumin saama sertifikaatti takaa Profiumin nykyisille ja tuleville asiakkaille varmuuden siitä että Profiumin ohjelmistotuote tarjoaa keskitetyn tiedonohjaussuunnitelman keskitetyn ylläpidon ja sen hyödyntämisen Profiium Sense Sähköisen Arkiston lisäksi myös muissa tietojärjestelmissä. Tätä integraatiota varten Profium Sense Sähköinen Arkisto tarjoaa modernin REST API -rajapinnan.

SÄHKE2 eAMS-sertifikaatti on yleisesti vaatimuksena julkisen sektorin hankinnoissa ja sen tuoma toiminnallisuus sallii julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden rakentaa oma sähköinen tiedonohjaussuunnitelma ja tarjota se palveluna koko organisaation tai yhteistyökumppaniverkoston  käyttöön.