Väestörekisterikeskus - Suomi.fi ja Profium Sense tekoäly päättelykone - KaPA-palveluiden rikastaminen

Profiumin Sense semanttinen haku ja sääntökone rikastavat palvelut paremmin ymmärrettävään ja löydettävään muotoon.

Väestörekisterikeskus on allekirjoittanut sopimuksen Profium Oy:n kanssa Profium Sense -ohjelmiston käytöstä parantaakseen kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA-ohjelma) mukaisten palveluiden löydettävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa Suomi.fi-palveluiden automaattista rikastamista semanttisilla käsitemalleihin pohjautuvilla käsitteillä.

“Globaalit hakukoneet ovat hyödyntäneet omissa hauissaan käsitemalleja ja nyt vastaava toiminnallisuus on tarjolla Suomen julkisen sektorin toimijoille. Loppukäyttäjille tämä tarkoittaa parempia hakutuloksia ja hakutuloksien linkityksiä käyttäjille relevanttiin tietoon”, kommentoi Profiumin myyntijohtaja Janne Laakso.

”Julkishallinnon palvelukuvausten on hyvä olla keskenään mahdollisimman yhteismitallisia ja automaattinen asiasanoitus on Suomi.fi-verkkopalveluun erittäin merkittävä lisä, joka helpottaa julkishallinnon palveluiden löydettävyyttä ja kohdennettavuutta kansalaisen tarpeisiin”, kertoo Väestörekisterikeskuksen palveluarkkitehtuuriyksikön johtaja Janne Viskari.

Vuonna 1969 perustetun Väestörekisterikeskuksen perustehtävänä on mahdollistaa väestötieto­järjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarain­ministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria (KaPA). Koko julkishallintoa koskevan KaPA-ohjelman tavoitteena on luoda Suomelle alusta, jossa palvelut perustuvat tietojen ”siilottomaan” liikkumiseen eri toimijoiden ja hallinnon alojen välillä ja automaattiseen, fiksuun asiakaskohdentamiseen. Kansallisen palvelutietovarannon ensimmäinen käyttökohde on Suomi.fi-palvelu. Asiakkaalle tarjotaan yhdessä paketissa esimerkiksi palvelun keskeinen sisältö, tarkoitus, asiointiajat ja -edellytykset ja siihen mahdollisesti liittyvät muut palvelut.

Semanttisen teknologian edelläkävijä Profium on suomalainen ohjelmistoyritys, joka juhlistaa juuri kahdettakymmenettä toimintavuottaan. Semanttisella teknologialla tarkoitetaan tietotekniikassa sovelluksia, joissa tiedon käsittely ja sovelluksen toiminta perustuvat sen sisältämään merkitykseen eikä datan teknisiin ominaisuuksiin. Profiumin Sense semanttinen hakukone löytää juuri oikean tiedon asiayhteyksien ja sanojen merkitysten kautta.

Lisätietoja:

Väestörekisterikeskus
Janne Viskari, johtaja, palveluarkkitehtuuriyksikkö
Puh. 0295 535 022, janne.viskari@vrk.fi

Profium Oy
Janne Laakso, myyntijohtaja
Puh. 040 705 4216, janne.laakso@profium.com