Muistan elävästi korkeakouluajoiltani ensimmäisen diskreetin matematiikan kurssin ja professorin esittelemät termit kuten solmut ja kaaret. Enpä olisi uskonut, että pallot ja niiden väliset viivat voivat olla näin monimutkainen asia.

Toki lopulta ilmeni, että “kauppamatkustajan ongelma” sekä monet muut mielenkiintoiset algoritmiset ongelmat ratkeavat samassa graafi-tietomallissa.

Graafimalleista on joitakin muunnelmia riippuen siitä, ovatko kaaret solmujen välillä suunnattuja vai ei, ja voiko kaarilla olla ominaisuuksia vai ei. Kaikki variantit on toki toteutettu ohjelmistojen avulla. Jotkut niistä soveltuvat tehokkaammin joidenkin elävän elämän ongelmien ratkaisemiseen kuin toiset.

No, näistä korkeakoulupäivistä on aikaa ja graafit ovat yleistyneet palvelujen kuten LinkedIn ja Facebook kautta. Ihmiset ovat linkittyneet toisiinsa entisten ja nykyisten kollegoidensa sekä yritysten kanssa. Kytkennät yltävät nyt myös esimerkiksi suosikkiurheilijoihin ja lomakeskuksiin ja luonnollisesti yritykset hakevat liiketoimintahyötyä näistä yhteyksistä asiakkaidensa hyödyksi.

Olen nähnyt erilaisia lähestymistapoja graafien hallintana, kuten esimerkiksi deduktiiviset tietokannat, jossa graafi voidaan mallintaa loogisena ohjelmana binääristen suhteiden avulla, olen nähnyt topic map -iso-standarditoteutuksia ja toimittajakohtaisia toteutuksia, ja olen itse ollut mukana kehittämässä semanttisen webin tekniikoihin perustuvaa toteutusta Profiumilla. Näille kaikille toteutuksille on yhteistä se, että niistä voidaan piirtää ihmisen ymmärtämä kaavio, joka voidaan sitten viedä ohjelmistojen käsittelemään muotoon.

Esimerkiksi yrityksen toimintaa ohjaa hallitus, joka koostuu hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenillä voi olla edelleen sidoksia muiden yritysten kanssa. Yhdessä näistä yrityksistä tehty päätös voidaan saattaa muiden sidoksissa olevien yritysten tietoon näiden hallitusjäsenien yhteyksien kautta – toki huomioiden salassapitovaatimukset. Liiketoimintatietoon perustuva ratkaisu voi näin esimerkiksi auttaa tarkkailemaan, onko yhdessä yrityksessä tehdyn petoksen mahdollista toistua toisessa kytköksissä olevassa yrityksessä.

Kun yrityksenne päättää hyödyntää omat arvokkaat linkityksensä, tulee päättäjän miettiä, millainen tietomalli on siihen työhön soveltuvin.

Minä autan mielelläni yritystänne arvioimaan Profiumin graafitietokannan soveltuvuutta yrityksenne tiedonhallinnan haasteisiin – olethan yhteydessä!