Väyläviraston logoVäylävirasto kilpailutti digitaalisesti säilytettävien tietoaineistojen arkistojärjestelmiä

Väyläviraston arkisto on viranomaisen arkisto, jota koskevat Arkisto- ja Tiedonhallintalain määräykset. Alkuvuodesta 2022 Väylävirasto kilpailutti pitkään tai pysyvästi digitaalisesti säilytettävien tietoaineistojen arkistojärjestelmän kokonaispalveluna. Valmisjärjestelmän keskeisimpinä vaatimuksina oli parantaa arkistossa olemassa olevien aineistojen löydettävyyttä ja saatavuutta sekä tehostaa arkistoitavan aineiston hallittua ja kontrolloitua siirtoa Väyläviraston ja eri toimijoiden välillä. Tulos: Telia Arkisto Väyläviraston käyttöön.

Telia Arkisto Väyläviraston käyttöön

Digitaalisen aineiston arkistopalvelu -kilpailutuksen voitti Telia Arkisto, joka perustuu Profium Sense™ teknologiaan – Profiumin sähköinen arkisto. Telian ja Profiumin yhteistyö turvaa Väyläviraston asiakirjojen säilyttämisen ja käsittelyn, Väylävirasto valitsi Telian arkistopalvelun.

Väyläviraston vastuulla on Suomen valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittäminen sekä kunnossapito. Väylävirastossa työskentelee noin 480 asiantuntijaa ja sillä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Vaasassa.