Poikilo-museot tutustuttavat kävijänsä Kouvolan alueen monipuoliseen historiaan. Poikilo-museoiden kokoelmissa on noin 130 000 valokuvaa ja negatiivia, 35 000 esinettä ja 2 500 taideteosta. Vuoden 2021 aikana otettiin valokuville ja esineille käyttöön Profium Sense™ Kokoelmanhallintajärjestelmä, jonka metatietomalli on Museoviraston luettelointiohjeen (SPECTRUM standardi) mukainen.

Helppokäyttöinen ja innovatiivinen kokoelmanhallintajärjestelmä sai nimekseen Koukku ja se on Poikilo-museoiden aineistojen tiedonhallinnan, käytettävyyden ja asiakaspalvelun keskeinen työkalu. Profium toimittaa Koukun Saas-palveluna. Kokoelmanhallintajärjestelmällä hallitaan ja ylläpidetään museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niihin liittyviä hallinnollisia, rakenteellisia ja teknisiä metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja. Kätevä karttaliittymä sekä kalenteritoiminnallisuus toimenpiteiden ajoittamiseksi ovat esimerkkejä kokoelmatyön sujuvoittamisesta. Lisäksi kokoelmanhallintajärjestelmä mahdollistaa valittujen aineistojen sähköisen saavutettavuuden ja julkaisemisen suuren yleisön käyttöön Finna-palvelun kautta.