Museot hakivat 2021 yhteishankintana ”avaimet käteen” -periaatteella toimitettavan järjestelmän, joka on kaikilta osin tuotantokäytössä oleva valmisohjelmisto ja valitsivat Profiumin toimittaman Profium Sense™ Kokoelmanhallintajärjestelmän SaaS-palveluna. Järjestelmässä on kaikille museoille yhteisiä osioita ja se tukee joustavasti useamman museon käyttöä. Oikeuksia omiin ja yhteisiin aineistoihin sekä niiden käyttöön ja julkaisuun hallitaan eri käyttäjäroolein, joita hallinnoivat museoiden pääkäyttäjät.

Kokoelmanhallintajärjestelmä on oleellinen osa museoiden työssä ja Profium Sense™ mahdollistaa museoiden kokoelmiin kuuluvien aineistotyyppien hallinnan ja käytön sekä digitaalisten aineistojen hallinnan ja pitkäaikaissäilytyksen. Järjestelmä toteuttaa Museoviraston luettelointiohjeen (SPECTRUM standardi) mukaisen tietomallin kokonaisuudessaan ja se on konfiguroitu luettelointiohjeen mukaisesti.

Järjestelmä on helppokäyttöinen ja sen avulla edistetään alueen museoiden kokoelmanhallinnan yhteistyötä, tehokkuutta ja saavutettavuutta. Museot tarjoavat monipuolisen leikkauksen Kymenlaakson elämästä. Kymenlaakson museo toimii Kymenlaakson alueellisena vastuumuseona.