Pohjois-Karjalan museo ja Outokummun kaivosmuseo ovat ottaneet käyttöönsä Profium Sense™ Kokoelmanhallinnan keväällä 2021. Kokoelmanhallintajärjestelmän nimeksi tuli Kokko, ja se toimitetaan museoille vaivattomasti SaaS mallilla, jolloin kaikki tekninen ylläpito jää Profiumin huoleksi. Profiumin Sense™ Kokelmanhallinnan metatietomalli kaikelle datalle on Museoviraston luettelointiohjeen (SPECTRUM standardi) mukainen, mikä takaa yleiseurooppalaisen yhteensopivuuden luetteloidulle esineille. Järjestelmä linkittyy museoiden yhteiseen tietokantaan Finnaan ja mahdollistaa näyttelyobjektien tietojen helpon viennin sinne. Järjestelmä myös tukee ontologioita sekä luetteloinnissa että hauissa, ja tällä hetkellä Kokkoon on liitetty Finto.fi palvelun KOKO ontologia.

Profiumin uusi kokoelmanhallinta on merkittävä parannus edelliseen, “sen käyttöönotto on nopeuttanut, helpottanut ja yksinkertaistanut luettelointia merkittävästi edelliseen kokoelmanhallintajärjestelmään verrattuna”, toteaa amanuenssi Erkki Matikainen. Profium kehittää kokoelmanhallintajärjestelmäänsä jatkuvasti ja on sitoutunut toimittamaan loppukäyttäjille mahdollisimman helpon ja aikaasäästävän työkalun. Järjestelmässä on tällä hetkellä noin 80 000 näyttelyobjektia ja määrä kasvaa koko ajan.

Pohjois-Karjalan museo perustettiin vuonna 1917 tallentamaan maakunnan kulttuurihistoriaa. Nykyään Pohjois-Karjalan museo on maakuntamuseo, jonka tehtävänä on näyttely- ja yleisötyön lisäksi koko maakunnan kulttuurihistorian tallentaminen sekä paikallisten museoiden neuvontatyö. Maakuntamuseona Pohjois-Karjalan museo tukee ja opastaa paikallismuseoita, joiden on mahdollista vaivattomasti liittyä Kokkoon ja aloittaa sen käyttö.