Sensen semanttisilla kyvykkyyksillä kokonaan uusia palveluita

Profium vakuutti Vantaan kaupunginmuseon ‒ kokoelmia ja kulttuuriympäristöaineistoja hallinnoidaan semanttisen teknologian avulla Profium Sense™-ohjelmistolla.

Museon kokoelmissa on noin 20.000 esinettä ja 80.000 kuvaa 1800-luvun lopulta alkaen. Vantaalla on pitkä historia, alueella asuttiin jo kivikaudella. Varhaisimmat löydöt asutuksesta ovat yli 9000 vuoden takaa. Nykyään kaupungissa on asukkaita noin 220.000. Vantaan kaupunginmuseo on vantaalaisen kulttuuri-perinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija. Profiumin toimittama Vantaan kaupunginmuseon kokoelmanhallintajärjestelmä on kutsumanimeltään Kirsti.

Profium Sense™ hyödyntää semanttisen webin tekniikoita parantamaan KOKO-ontologian käsitteillä tapahtuvaa hakua. Profiumin kokoelmanhallintajärjestelmä sisältää useita rajapintoja, joiden avulla rakennetaan yhteyksiä toisiin järjestelmiin. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) -rajapinta mahdollistaa tiedon haravoimisen mm. Finna.fi-hakupalveluun. Profiumin järjestelmä päivittää automaattisesti ja säännöllisesti museon aineistoa Finnaan.

Sensen transaktioita tukeva Web Feature Service -rajapinta (WFS-T) mahdollistaa kulttuuriympäristökohteiden paikkatiedon muokkaamisen GIS-paikkatietojärjestelmätuotteilla.

Profium jatkaa Sense-sovelluksen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä kaikkien kokoelmanhallintakäyttäjien kanssa, huomioiden myös erilaisten sidosryhmien tarpeet.

Kokoelmanhallinta tarjoaa yhtenäisen ja keskitetyn luettelointi- ja tallennusratkaisun kuville, esineille ja kulttuuriympäristökohteille. Roolipohjainen oikeuksienhallinta mahdollistaa eri toimijoiden joustavan yhteistyön. Lisäksi Sensen semanttiset kyvykkyydet takaavat mahdollisuudet tuottaa museoasiakkaille myös kokonaan uusia palveluita ja elämyksiä.

Vantaan kaupunginmuseo - Kirsti - Profium kokoelmanhallintajärjestelmä

Lehdistötiedote 15.1.2013