Sähköinen Profium -ratkaisu mahdollistaa Tuomi Logistiikan yli 250 vuosittaisen kilpailutuksen materiaaliarkistoinnin turvallisesti ja helposti

Tuomi Logistiikka Oy on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama hankinta- ja logistiikkayhtiö. Yhtiö tarjoaa hankinta-, materiaali-, kuljetus- ja henkilöliikennepalveluita. Profiumin sähköistä selainpohjaista arkistointijärjestelmää käytetään kaiken asiakirja-aineiston hallintaan, dokumenttien koko elinkaaren ajan, tallennuksesta aina pitkäaikaiseen arkistointiin ja hävittämiseen asti. Tuomi Logistiikka aloitti pitkäaikaisarkistoinnin puolelta. Järjestelmä hälyttää vastuuhenkilön, kun asiakirjojen arkistointivelvoite lähestyy eräpäivää ja hävittäminen on mahdollista. Aineistoon kuuluu yli 250 vuosittaisen kilpailutuksen tarjouspyyntö-, sopimus- ja päätösdokumentit sekä talous- ja henkilöstöhallinnon dokumentit. Profium toimitti järjestelmän kokonaispalveluna.

Arkisto sisältää Profiumin semanttisen hakukoneen ja patentoidun päättelykoneen. Tuomi Logistiikan SÄHKE2:n mukaiset määritykset täyttävä tiedonohjaus- ja arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) toimii liiketoimintakonfiguraationa Profium Sense -tuotteelle. Järjestelmä osaa liittää asiaan tai asiakirjaan metatietoja automaattisesti esimerkiksi käyttäjätiedoista ja käsittelysäännöistä. Ontologia eli käsitemalli perustuu semanttisen webin teknologioiden RDF-standardiin, joka mahdollistaa tietojen tehokkaan haun arkistosta SPARQL-kyselykielen avulla.

Tuomi Logistiikka käyttää Profium Sense DAM sähköistä asiakirjahallintaa

Tuomi Logistiikan ICT-päällikkö Antti Koljonen on tyytyväinen ketterästi toteutettuun käyttöönottoprojektiin. ”Järjestelmä on myös helppokäyttöinen. Työntekijämme omaksuivat sen ilman erillistä koulutusta aloittaessaan asiakirjojen tallennuksen. Meillä on useita eri asiakasorganisaatioiden toimintaympäristöjä, ja nyt niihin liittyvien asiakirjojen hallinta on tehokasta, tietoturvallista ja helppoa – Profiumin arkistojärjestelmän selkeän metatietojen, käyttäjien roolien ja oikeuksien hallinnan ansiosta”, hän tiivistää.

Tuomi Logistiikan slogan ”Helpon, joustavan, taloudellisen ja kehittyvän arjen puolesta”, kiteyttää yhtiön asiakaslupauksen. Tuomi Logistiikan liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 200 hankinnan ja logistiikan asiantuntijaa.