SUOMI.FI-VERKKOPALVELUUN TEKOÄLYYN PERUSTUVA KÄSITERIKASTUS

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) käyttää Profium Sense™ -ohjelmistoa parantaakseen Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA) mukaisten palveluiden löydettävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa Suomi.fi-verkkopalvelun automaattista rikastamista semanttisilla käsitemalleihin pohjautuvilla käsitteillä.

Digi- ja väestötietovirasto parantaa Suomi.fi sovellusta. Kuvassa sen logo.

“Julkishallinnon palvelukuvausten on hyvä olla keskenään mahdollisimman yhteismitallisia ja automaattinen asiasanoitus on Suomi.fi-verkkopalveluun erittäin merkittävä lisä, joka helpottaa julkishallinnon palveluiden löydettävyyttä ja kohdennettavuutta kansalaisen tarpeisiin”, kertoo DVV:n johtaja Janne Viskari.

 

“Globaalit hakukoneet ovat hyödyntäneet omissa hauissaan käsitemalleja ja nyt vastaava toiminnallisuus on tarjolla Suomen julkisen sektorin toimijoille. Loppukäyttäjille tämä tarkoittaa parempia hakutuloksia ja hakutuloksien linkityksiä käyttäjille relevanttiin tietoon”, täydentää Profiumin Janne Laakso.

Semanttisella teknologialla tarkoitetaan tietotekniikassa sovelluksia, joissa tiedon käsittely ja sovelluksen toiminta perustuvat sen sisältämään merkitykseen eikä datan teknisiin ominaisuuksiin. Profiumin Sense semanttinen hakukone löytää juuri oikean tiedon asiayhteyksien ja sanojen merkitysten kautta.

Digi- ja väestötietoviraston perustettiin vuonna 1969. Sen perustehtävänä on mahdollistaa väestötieto­järjestelmän tietojen ja DVV:n varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Digi- ja väestötietovirasto DVV toteuttaa yhdessä valtiovarain­ministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuri-ohjelmaa. Koko julkishallintoa koskevan KaPA-ohjelman tavoitteena on luoda Suomelle alusta, jossa palvelut perustuvat tietojen ”siilottomaan” liikkumiseen eri toimijoiden ja hallinnon alojen välillä ja automaattiseen, fiksuun asiakaskohdentamiseen. Suomi.fi-palvelutietovarannon kautta asioivalle kansalaiselle, yritykselle tai yhteisölle tarjotaan yhdessä paketissa esimerkiksi palvelun keskeinen sisältö, tarkoitus, asiointiajat ja -edellytykset ja siihen mahdollisesti liittyvät muut palvelut.

Uutinen