Yliopiston arkistot tietokantaan

Aalto-yliopiston korkeakoulujen toiminnasta syntynyttä kuva-aineistoa digitoidaan ja tallennetaan kirjaston ja arkiston yhteistyönä Profium Sensellä toteutettuun kuva- ja mediatietokanta Raamiin. Järjestelmästä on tällä hetkellä julkisesti selattavissa demo osoitteessa: raami.aalto.fi

Toteutuksessa hyödynnetään semanttisen webin tekniikoita. Integraatio Finto -sanasto- ja ontolgiapalveluun parantaa YSO/ONKI-ontologian käsitteillä tapahtuvaa hakua ja luettelointia sekä sähköistä arkistointia. Haku käyttää automaattisesti käyttäjän antaman käsitteen alakäsitteitä, millä parannetaan hakutarkkuutta.

Profiumin järjestelmä sisältää useita avoimia rajapintoja, joiden avulla rakennetaan yhteyksiä toisiin järjestelmiin. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) -rajapinta mahdollistaa tiedon haravoimisen mm. Finna.fi-hakupalveluun.

Raamin arkistokokoelma sisältää kuvailutietoja ja digitoituja aineistoja 1900-luvun alusta lähtien Aallon valokuva-, piirustus- ja esinekokoelmista. Kokoelma tarjoaa kiinnostavan näkymän taideteolliseen opetukseen maassamme viime vuosisadan alusta lähtien ja joukossa on mm. useiden tunnettujen kotimaisten arkkitehtien, taiteilijoiden ja muotoilijoiden töitä. Valokuvakokoelmat dokumentoivat myös monipuolisesti koulun toimintaa, historiaa, tiloja ja koulussa toimineita henkilöitä.