Profium Sense verkko-oppimateriaalien hakupalvelun tukena

Opetushallitus (OPH) ylläpitää e-oppimateriaalin hakupalvelua Linkkiapaja, joka tarjoaa yhden pisteen verkossa olevien oppimateriaalien löytämiseksi. Palvelun perustana on  Profium Sense ™, joka sallii standardoitujen metatietoskeemojen yhdistelyn toimialueen omiin skeemoihin, kuten Creative Commons -lisensointimalliin. Palvelu tarjoaa metatiedot  myös eurooppalaiseen Learning Material Exchange -oppimateriaaliportaaliin. Tähän käytetään OAI-PMH-rajapintaa , joka kuuluu Profium Sensen vakiotoiminnallisuuteen.

OPH toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. Opetushallituksella on suuri joukko tehtäviä, jotka liittyvät eri koulutusasteiden opetuksen kehittämiseen. OPH vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukio-koulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittämisestä. OPH laatii myös opetussuunnitelmien, tutkintojen ja näyttö-tutkintojen perusteet.

Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi Opetushallitukseksi. Uusi virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä.Linkkiapaja - Opetushallitus OPH