Liiketoimintariskien hallintaa

Warner Music Finland Oy on osa kansainvälistä Warner Music Group -konsernia, joka toimii yli 70 maassa. Se vastaa konsernin kansainvälisistä julkaisuista sekä kotimaisesta tuotannosta ja artistien kehityksestä Suomessa.

Yrityksen toimitiloja vahingoitti elokuussa 2008 tulipalo, joka oli tuhota kaikki liiketoiminnan kannalta oleelliset dokumentit ja sopimukset sekä ainutlaatuisen valokuva-arkiston. Ei-digitaalisessa muodossa ollut arkisto oli hyvin haavoittuva tuottaen suuren riskin liiketoiminnalle. Tietojen haku oli myös hankalaa. Warner Music Finland ‘in johtaja etsi parempaa turvallisempaa ratkaisua ja löysi Profiumin sähköisen Sopimusarkiston.

“Pääosa Warnerin omaisuudesta koostuu sopimuksilla siirretyistä immateriaalioikeuksista, joten sopimusmassan digitaalinen arkistoiminen oli välttämätön toimenpide. Lisäksi sopimusten hallinta ja käytettävyys helpottui ja tehostui Profiumin toimittaman sähköisen arkistoinnin ratkaisun myötä merkittävästi jokapäiväisessä työssä”, kertoi Warner Music Finlandin silloinen toimitusjohtaja Niko Nordström.

Digitaalinen resurssien hallinta vähentää liiketoiminnan riskejä ja parantaa kannattavuutta. Profium Sense™ konfiguroituna Sisällönhallinta -tuotteeksi on nopeasti asennettavissa ja sopii kaiken kokoisille organisaatioille.

Profium Sense Sähköinen Arkisto