Alueellisena vastuumuseona toimiva Vaasan kaupungin museot on valinnut käyttöönsä monipuolisen ja helppokäyttöisen Profium Sense™ Kokoelmahallintajärjestelmän. Koska Vaasan kaupunki ja useat sitä ympäröivät kunnat ovat kaksikielisiä, järjestelmä toimii sekä suomen- että ruotsin kielellä. Kokoelmahallintajärjestelmällä hallitaan ja ylläpidetään museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niihin liittyviä metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja. Kokoelmahallintajärjestelmä toimitettiin SaaS-palveluna ja se sai kutsumanimekseen Koffertti.

Koffertin käyttöönottoprojekti alkoi maaliskuussa 2022 ja sen tavoitteena oli Pohjanmaan museon kulttuurihistoriallista kokoelmaa ja arkistoa koskevien tietojen saattaminen uuteen kokoelmahallintajärjestelmään. Syksyllä 2022 Koffertti otettiin käyttöön ja se mahdollistaa muun muassa valittujen aineistojen sähköisen saavutettavuuden ja julkaisemisen asiakkaiden käyttöön Finna-palvelun kautta sekä paikkatiedon lisäyksen Maanmittauslaitoksen karttapalvelun avulla.