Alueellisena vastuumuseona toimiva Vaasan kaupungin museot on valinnut käyttöönsä monipuolisen ja helppokäyttöisen Profium Sense™ kokoelmahallintajärjestelmän. Koska Vaasan kaupunki ja useat sitä ympäröivät kunnat ovat kaksikielisiä, järjestelmän tulee toimia sekä suomen- että ruotsin kielellä. Kokoelmahallintajärjestelmällä hallitaan ja ylläpidetään museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niihin liittyviä metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja. Kokoelmahallintajärjestelmä toimitetaan SaaS-palveluna ja se on saanut kutsumanimekseen Koffertti.

Koffertin käyttöönottoprojekti on alkanut maaliskuussa 2022 ja sen tavoitteena on Pohjanmaan museon kulttuurihistoriallista kokoelmaa ja arkistoa koskevien tietojen saattaminen uuteen kokoelmahallintajärjestelmään. Koffertti mahdollistaa muun muassa valittujen aineistojen sähköisen saavutettavuuden ja julkaisemisen asiakkaiden käyttöön Finna-palvelun kautta sekä paikkatiedon lisäyksen Maanmittauslaitoksen karttapalvelun avulla.