Yhtenäinen ratkaisu useiden museoiden kokoelmien hallintaan

Tampereen kaupungin Museokeskus Vapriikissa on 300.000 esinettä usean museon kokoelmissa. Sen kokoelmanhallintajärjestelmä, nimeltään Siiri, perustuu Profiumin Sense™  Kokoelmanhallinta -sovellukseen.

Tampereen museoiden kuva-arkisto sisältää noin 170.000 historiallista kuvaa etenkin Tampereen ja Pirkanmaan alueelta. Myös kaikki kuvat on tallennettu Profiumin toimittamaan kokoelmanhallintaan. Siiri sisältää myös tiedot kokoelmien noin 100.000 esineestä sekä tuhansista kulttuuriympäristökohteista. Kokoelmanhallinta tarjoaakin yhtenäisen ja keskitetyn luettelointi- ja tallennusratkaisun kuville, esineille ja kulttuuriympäristökohteille. Roolipohjainen oikeuksienhallinta mahdollistaa myös eri museoiden joustavan yhteistyön.

Siiriä käyttää myös Pirkanmaan maakuntamuseo, joka on keskittynyt erityisesti kulttuuriympäristön vaalimiseen. Maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö käyttää Profiumin toimittamaa kokoelmanhallintaa suojelukohteiden ja suojelualueiden tutkimus- ja dokumentointimateriaalin hallintaan. Kulttuuriympäristöyksikkö on vastuussa lisäksi Pirkanmaan paikallismuseoista. Paikallismuseot käyttävät Siiriä omien esine- ja valokuvakokoelmiensa hallintaan.

Lue miten Telian ja Profiumin yhteistyö yhdistää sähköisen allekirjoituksen arkistopalveluun – Tehoa Pirkanmaan maakuntamuseon toimintaan – kulttuuriympäristöviranomaisena toimiva  Pirkanmaan maakuntamuseo allekirjoittaa lausunnot sähköisesti – nopeasti, luotettavasti ja juridisesti pätevästi.

Kokoelmanhallintajärjestelmän näkymät määrittävät sen, mitkä metatietokentät näkyvät eri käyttäjäryhmille. Näkymä voidaan määrittää myös käyttäjäkohtaisen valinnan mukaan, samoin esitystapa. Semanttisia hakutuloksia voi tarkastella erilaisissa näkymissä ja järjestää tarpeiden mukaan. Julkiset kuvat ovat esillä julkisilla internet-sivuilla, mistä niitä voi myös tilata. Tekninen metatieto kerätään automaattisesti järjestelmään tuoduista kuvista. Siiri on integroitu Finto-järjestelmään (suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu) kuvailu- ja hakutoiminnallisuuden parantamiseksi.

Profiumin toimittama kokoelmanhallintaratkaisu sisältää useita rajapintoja, joiden avulla rakennetaan yhteyksiä toisiin järjestelmiin. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) -rajapinta mahdollistaa aineiston automaattisen säännöllisen haravoinnin Finna.fi -verkkopalveluun.

Transaktioita tukeva Web Feature Service -rajapinta (WFS-T) mahdollistaa kulttuuriympäristökohteiden paikkatiedon muokkaamisen GIS-tuotteilla kuten QGIS:illä. Järjestelmä on kytketty tietoja suoraan päivittäen Museoviraston Muinaisjäännösrekisteriin, ja se tukee kulttuuriympäristö-paikkatiedon käsittelyä ja esittämistä myös kartalla.

Museokeskus Vapriikki valittiin 18.10.2017 Suomen Vuosisadan museoksi.

Museokeskus Vapriikki, logo - Siiri, Profium Kokoelmanhallintajärjestelmä