Kulttuuriympäristötietojärjestelmä Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon käyttöön

Kulttuuriympäristötietojärjestelmä Kanta-Hämeen alueelliselle vastuumuseolle

Hämeenlinnan kaupunginmuseo – Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo kilpailutti kulttuuriympäristötietojärjestelmän, joka sisältää ajantasaista tietoa Kanta-Hämeen rakennetusta ympäristöstä, kulttuurimaisemasta ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.  SaaS-palvelun toimittajaksi valittiin Profium, jolla on jo kokemusta aikaisemmista vastaavanlaisista toimituksista.

Kulttuuriympäristötietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on alkanut maaliskuussa 2023 erittäin positiivisessa hengessä. Hämeenlinnan kaupunginmuseon museonjohtaja Tuija-Liisa Soininen kiteytti aivan projektin alussa: ” Näillä vaatimusmäärittelyillä ja yhdessä tekemisen hengessä tulossa on varmasti hieno ja ennennäkemätön projekti. ”

Projektin tavoitteena on tallentaa maakunnan kulttuuriympäristötieto helposti saavutettavaan, käytettävään ja julkaistavaan muotoon niin kulttuuriympäristöviranomaisen, sen asiakkaiden sekä muiden tiedonkäyttäjien työn sujuvoittamiseksi. Kulttuuriympäristötietojärjestelmä tulee kattamaan kaikki kulttuuriympäristötyön keskeisimmät prosessit, kuten inventoinnit, viranomaistyöhön liittyvän lausuntotyön sekä kulttuuriympäristöön ja maakuntamuseoiden hoitoon liittyvän asiakirjahallinnon. Hämeenlinnan kaupunginmuseo antaa vuosittain noin 300-400 viranomaislausuntoa.